Oliva presenta les conclusions de l’estudi sobre la situació actual de l’agricultura al municipi

L’objectiu del document és fixar les línies estratègiques per a la reactivació del sector primari, la preservació de l’espai agrari del municipi i la seua sostenibilitat

 

El dimarts 24 de novembre, va tindre lloc la presentació dels resultats i conclusions de l’estudi sectorial i diagnosi actual de l’agricultura d’Oliva, per al manteniment i la millora del sector agrari.

La ponència la va presentar el regidor d’Agricultura Miguel Doménech, que va donar pas a Hector Carrió, enginyer agrònom i coordinador-redactor de l’estudi. L’objectiu del document és fixar les línies estratègiques per a la reactivació del sector primari, la preservació de l’espai agrari del municipi i la seua sostenibilitat.

«Aquest estudi de diagnosi és una primera pedra d’una gran paret; continuarem treballant perquè l’agricultura d’Oliva siga sostenible en tots els aspectes.»

 

Aquesta diagnosi de la situació actual permet posar un objectiu i unes línies estratègiques d’actuació. L’objectiu és consolidar i facilitar la continuïtat de l’activitat agrària, inclús la recuperació de les parcel·les ermes i abandonades per a la millora del paisatge i de l’entorn, facilitant la implementació de projectes generadors de llocs de treball i la valoració de l’agricultura municipal, amb el que això comporta.

 

Línies estratègiques d’actuació

Per a aconseguir l’objectiu s’han marcat una sèrie de línies estratègiques formades pel territori, la viabilitat econòmica, l’ofici i el producte. En primer lloc, el territori, cal consolidar-lo amb criteris de sostenibilitat, oferint estabilitat a les explotacions agràries a partir de la consideració de l’espai agrari com a agroecosistema. En segon lloc, per a la viabilitat econòmica, s’hauran d’implementar accions per a millorar la rendibilitat econòmica, i que siguen sostenibles a futurs. En tercer lloc, pel que fa a l’ofici, s’han d’establir mecanismes que facen possible la incorporació de nous agricultors i noves agricultores, per tal de poder incorporar jovent al camp d’Oliva, i garantir la continuïtat de l’activitat agrària professional a curt i mitjà termini. I per últim, el producte, produir uns productes per oferir-los al mercat, i als consumidors i consumidores, i obtindre’n unes rendes que compensen l’esforç que han dut a terme.

Este estudi, i les línies estratègiques a seguir clares, serviran al consistori d’Oliva a marcar les  pautes a seguir per a millorar la situació actual de l’agricultura al municipi.