Oliva prepara una estratègia innovadora per a iniciar la transició al nou model energètic

Des del consistori es treballa per a facilitar la creació de comunitats energètiques locals i el desplegament d’una xarxa d’instal·lacions d’autoconsum d’energia fotovoltaica en diversos edificis municipals

 

L’Ajuntament d’Oliva fa un pas més en la seua estratègia per a complir els compromisos assolits al Pacte Europeu d’Alcaldies pel Clima i l’Energia, amb la posada en marxa d’un pla orientat a la transició al nou model energètic.

 

Entre les principals accions que es contemplen a l’estratègia es troben el desplegament d’una xarxa d’instal·lacions d’autoconsum d’energia fotovoltaica en diversos edificis municipals que permetran abastir al conjunt dels edificis públics de la ciutat així com l’impuls de la creació de comunitats energètiques obertes a les famílies i a les pymes.

 

Josep Escrivà, regidor de Modernització i Participació Ciutadana d’Oliva, declara que «Des del departament de modernització treballem per a facilitar la creació de comunitats energètiques locals en el municipi d’Oliva. Un objectiu inicial és el de fomentar l’autoconsum individual i col·lectiu amb un projecte que vaja més enllà de l’abastiment dels edificis municipals, aportant ferramentes als nostres veïns i veïnes perquè s’animen a impulsar o formar part de comunitats energètiques locals, i/o sistemes d’autoconsum».

 

Per poder desenvolupar aquest projecte de transició energètica Oliva compta amb ImpactE com aliat estratègic. Aquesta empresa ha desenvolupat ferramentes pròpies que permeten avaluar, quantificar, prioritzar i planificar accions de transició energètica optimitzant els recursos i maximitzant els impactes positius en l’entorn i les persones afectades.

 

S’ha previst iniciar els estudis a Oliva durant el pròxim trimestre.

Autoabastiment públic i comunitats energètiques

 

L’Ajuntament d’Oliva ha encarregat a ImpactE l’elaboració dels estudis tècnics previs sobre el potencial fotovoltaic de tota la ciutat -tant d’edifici a edifici com de forma sectoritzada per barris i àrees productives- per detectar i prioritzar les accions més eficients i sostenibles. En cada cas, es definiran indicadors com ara, la capacitat de generació real, la inversió requerida, els estalvis estimats, el període d’amortització i impactes en termes mediambientals.

 

«Obtindrem dades del potencial fotovoltaic de tot el nostre municipi, que és el primer pas per aconseguir un model energètic innovador, i pensem que el consistori ha d’obrir aquest camí fent-lo extensible a la resta de la ciutadania aportant ferramentes útils i fomentant la col·laboració pública-privada. Totes aquestes qüestions són essencials per poder implementar un sistema que ens proporcione major grau de sobirania energètica a Oliva», ha volgut matissar Josep Escrivà, responsable d’impulsar aquesta estratègia.

 

A més a més, tota aquesta informació que s’ha recollit es traslladarà i s’exposarà al «Mapa Solar» d’Oliva, una ferramenta accessible i didàctica que servirà per a informar a les entitats i persones interessades sobre el potencial energètic dels edificis o àrees urbanes seleccionades així com de conscienciació sobre els beneficis de l’autogestió energètica.

 

L’alcaldessa d’Oliva, Yolanda Balaguer, afirma que «tots els avanços que fem des de l’Ajuntament d’Oliva per fer el nostre municipi energèticament més sostenible seran noves oportunitats també perquè la ciutadania i el teixit productiu s’interesse a formar part de projectes tan ambiciosos com aquest». «El context actual i la normativa vigent ens obliga a replantejar els nostres models energètics per transitar cap a un model més sostenible, amable, just i eficient per als nostres ciutadans i ciutadanes.» Ha afegit Balaguer.

 

Amb el desplegament d’instal·lacions d’autoconsum d’energia fotovoltaica, tant pel que fa a les públiques com a través de la promoció de comunitats energètiques, l’Ajuntament d’Oliva busca amb aquest projecte generar, en termes econòmics, impactes positius i directes amb la reducció de la despesa anual. A més a més, també s’hi generen impactes mediambientals positius, ja que es tracta de fonts d’energia renovables, de proximitat i socials. En aquest últim sentit, es tracta d’alliberar recursos públics que poden destinar-se a altres programes i accions en benefici del total de la població i per altra banda, facilitant l’accés a aquesta energia a famílies en situació vulnerable i en risc de pobresa energètica.

 

A més a més, l’acord establert amb ImpactE contempla el desenvolupament d’una ferramenta tecnològica dinàmica que permetrà a l’Ajuntament d’Oliva fer un seguiment en temps real dels compromisos assumits a l’adherir-se al Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia (PACES) i elaborar els informes preceptius.