Oliva incorpora la perspectiva de gènere en els seus processos de selecció de personal

L’objectiu és garantir que els processos de selecció del personal dels serveis municipals siguen més igualitaris.

 

Oliva, 7 març de 2023. Segons fons del Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Oliva, que dirigix Josep Escrivà, «es detecta una distribució desigual respecte als diferents serveis i n’hi ha alguns coberts majoritàriament per homes, i altres per dones». Aquest fet és un reflex d’una problemàtica encara patent a la nostra societat i és la divisió sexual del treball i l’escletxa de gènere.

 

«Dintre de l’Ajuntament d’Oliva podem observar com departaments, com ara el de Policia Local i Seguretat Ciutadana, Brigades d’Obres i Serveis estan masculinitzats mentre que el servei de neteja o servei de cures a domicili està ocupat majoritàriament per dones» ha declarat el regidor de Recursos Humans Josep Escrivà. «La nostra tasca com a gestors públics és garantir que aquesta escletxa estiga cada vegada menys present a l’Ajuntament i a la societat en el seu conjunt. Per aquesta raó, el Departament de Recursos Humans ha procedit a sol·licitar informes d’impacte de gènere en els processos selectius convocats tal com marca la llei» ha afegit Escrivà.

 

Els informes d’impacte de gènere són una ferramenta essencial per promoure la integració dels objectius de les polítiques d’igualtat d’oportunitats i la perspectiva de gènere en tota la normativa de les institucions, com ara l’Ajuntament d’Oliva. És d’aquesta forma com es dona compliment de la transversalitat de gènere en les polítiques públiques, així com el mandat de la pròpia Constitució en matèria d’eliminació dels obstacles, perquè la igualtat siga real i efectiva.

 

L’objectiu és obtindre tota la informació necessària i realitzar les anàlisis que pertoquen per a detectar possibles desigualtats per raó de gènere que es puguen identificar, com ara la presència d’estereotips en algunes tasques o llocs de treball, en els processos de selecció de personal de l’Ajuntament d’Oliva. D’aquesta forma – comenta el regidor responsable- «podem reformular o plantejar modificacions dirigides a previndre els efectes negatius sobre la igualtat d’oportunitats entre homes i dones».