Oliva exposa la situació habitacional del municipi a la  Directora General d’Emergència Habitacional

L’objectiu era mostrar la situació local i poder coordinar actuacions conjuntes que ens aporten solucions als casos de més necessitats

L’alcaldessa d’Oliva, Yolanda Balaguer i la regidora de Benestar Social, Yolanda Navarro, s’han reunit amb Pura Peris, Directora General d’Emergència Habitacional i amb Mario Jordá, Subdirector d’Intervenció Social de l’Entitat Valenciana de Vivenda i Sòl, Evha, per a exposar la diagnosi del Pla Estratègic de Vivenda d’Oliva elaborat per determinar les necessitats així com les possibles opcions a curt i llarc termini de vivenda social a la  població.

Des del departament de Benestar Social dos representats de l’equip tècnic han participat d’aquesta reunió i han pogut expressar que a Oliva s’atenen tots els cassos de demandants vulnerables que requereixen d’atenció en coordinació amb l’EVha i am la UAD, Unitat d’Ajuda al Desnonament de la GVA, segons el càs concret, on es determina l’emergència segons els criteris establerts de vulnerabilitat recollits en el Decret del registre de demandants de GVA i l’adjudicació de vivenda de parc públic.

Disposar de lloguer social propi, una prioritat

L’objectiu d’aquesta visita a més de mostrar la situació local és poder coordinar actuacions conjuntes que ens aporten solucions als casos de més necessitats i per als que Oliva no disposa d’immobles de lloguer social, abordar actuacions tant amb immobiliàries com amb entitats financeres i altres organismes per a establir possibles acords.

Són molts els casos que s’atenen al departament de Benestar Social i poca l’oferta immobiliària de lloguer assequible i accessible per als col·lectius més desfavorits socialment i econòmicament, mitjançant el Pla Estratègic de vivenda es pretén visibilitzar que a Oliva és una prioritat disposar de parc públic amb lloguer social propi, finalitat que des de la Conselleria d’Habitatge ja s’ha identificat com una necessitat a Oliva.

«L’accés a l’habitatge s’ha convertit en un problema endèmic a la nostra societat i els casos d’emergència habitacional i de vulnerabilitat s’han intensificat els últims anys, ara cal com a institucions públiques que ens coordinem i trobem solucions conjuntes perquè ningú es quede pel camí.» Ha declarat l’alcaldessa Yolanda Balaguer.