Obres Públiques avança en l’adequació de la Via Verda de l’Serpis entre Muro d’Alcoi i Villalonga

L’adequació d’aquest antic traçat ferroviari permetrà un itinerari d’uns 56 quilòmetres que recorrerà onze municipis de les comarques de l’Alcoià, Comtat i la Safor

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha publicat els anuncis de licitació per a la redacció dels projectes de contractació de la Via Verda deL Serpis en els trams Mur d’Alcoi -L’Orxa i L’Orxa-Villalonga.

Com ha explicat el conseller Arcadi España, «l’objectiu és l’adequació de l’antic traçat ferroviari que unia Alcoi i el port de Gandia, entre Muro d’Alcoi i Villalonga, com a via verda per a l’oci, esports a l’aire lliure i rutes de mobilitat sostenible entre els nuclis urbans pels quals discorre, així com posar en valor el patrimoni cultural i ambiental de l’entorn que travessa «.

Així, ha destacat que «l’adequació com a via verda d’aquest antic traçat ferroviari en desús permetrà establir un itinerari ciclopeatonal homogeni, accessible i mediambientalment integrat, d’uns 56 quilòmetres de longitud, que recorrerà 11 municipis de les comarques de l’Alcoià, Comtat i la Safor, i més, sobre la Via Verda de l’Serpis s’implantarà l’itinerari ciclista Eurovelo «.

Recuperació traçats ferroviaris

Així mateix, el conseller ha assenyalat que dins de les actuacions que vol impulsar la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat es troba la recuperació d’antics traçats ferroviaris, amb la finalitat d’afavorir el desenvolupament de models de mobilitat sostenible i d’impuls a les activitats d’oci i esbarjo en espais naturals d’una manera respectuosa amb l’entorn.

De fet, «aquesta actuació respon als objectius de promoció del patrimoni natural i cultural i de connexió de la població amb els espais naturals a través de sendes ciclables accessibles, de manera que compleix les condicions per ser cofinançades pel Programa Operatiu de Fons de desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana (Feder) de la Unió Europea «, ha indicat Arcadi Espanya.

En aquest sentit, el titular de Mobilitat ha recordat que «el traçat original del ferrocarril de la companyia anglesa «Alcoi and Gandia Railway and Harbour Company Limited «, conegut com» tren dels anglesos «, discorria entre Alcoi i el port de Gandia fins que va ser desmantellat el 1969 «, i ha afegit que» es tracta d’un itinerari fàcil i de còmode recorregut per al trànsit no motoritzat, com bicicletes, passejades a peu oa cavall, ja que el traçat és molt regular i amb poc pendent «.

Per al conseller, «aquesta via suposarà un canal bàsic de comunicació del turisme de la costa amb el turisme d’interior i, al discórrer per diversos nuclis urbans, serà una connexió directa amb la via verda i potenciarà econòmicament aquests municipis».

Primera fase

Així, el primer d’aquests dos trams s’inicia en el límit nord del nucli urbà de Muro d’Alcoi, al costat del Polígon Industrial, i es dirigeix ​​cap a l’Orxa per l’antic traçat ferroviari travessant Gaianes i Beniarrés, fins a finalitzar costat de l’antiga estació de l’Orxa. La segona actuació comença al terme municipal de l’Orxa, al costat de l’antiga estació, i discorre en direcció a Villalonga per l’antic corredor ferroviari, fins a finalitzar al costat de l’edifici rèplica de l’antiga estació a Villalonga.

En una primera fase, la conselleria va redactar els projectes de construcció dels trams Mur d’Alcoi-l’Orxa, de 15 quilòmetres i Orxa-Villalonga de gairebé 13 quilòmetres. En paral·lel, es va a senyalitzar les rutes Eurovelo i Via Verda del Serpis en la major part de l’antic corredor ferroviari, adequant el paviment en els trams en què resulti més necessari.

Els trams Mur d’Alcoi-L’Orxa i l’Orxa-Villalonga, objecte dels contractes que es liciten, posseeixen en general condicions ciclables suficients, si bé falten els taulers de quatre ponts metàl·lics generant discontinuïtats en el recorregut. També requereix de la millora de determinats elements (túnels, murets, ampits i obres de drenatge), la recuperació d’algunes de les construccions abandonades i la creació de zones d’estada habilitades com a zones de parada i descans o miradors.

Click here to change this text