Montaverner millora camins del terme municipal afectats per la DANA del 2019

L’ajuntament actuarà en les vies d’accés al Cementeri i Colata

L’Ajuntament de Montaverner ha finalitzat les obres del Camí del Cementeri en un tram que discorre per la partida de “Na Maciana” i que dona accés a diverses parcel·les d’aquesta partida.

Per a Jorge Boluda, alcalde de Montaverner, “durant aquests dos anys de legislatura s’ha treballat per a millorar i modernitzar els nostres camins, donant una major seguretat als nostres veïns i agricultors”.

Les pluges torrencials esdevingudes en l’episodi DANA de setembre de 2019 van afectar el paviment del camí en aquest tram. Per a solucionar aquests problemes s’ha pavimentat amb capa asfàltica de 5 cm de grossària la totalitat d’aquest tram.

Mur perimetral

A més, també han començat les obres de pavimentació del vial i la vorera de Camí Colata. Amb aquestes obres el que es pretén és construir una vorera en el tram del citat camí que discorre entre el Carrer Agullent i l’Av. Sant Pancraci que discórrega al costat del mur perimetral del Convent de la Sagrada Família i que enllaça en tots dos extrems amb les voreres existents.

D’altra banda, l’estat actual del paviment asfàltic està molt deteriorat que ho fan insegur per al trànsit rodat i per tant s’està procedint a la seua repavimentació.