Milloren l’accés a Oliva en la carretera de Pego

La Generalitat asfalta l’entrada a Oliva amb 70 mil euros d’inversió

El Servei de Conservació de Carreteres de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, ha procedit a reparar les patologies i asfaltar la Carretera CV-715 (Oliva – Pego) a la seua entrada a Oliva, entre els punts quilomètrics PK – 0+525 i PK 1+460.

A principis de maig de 2019, l’alcalde, David González, va sol·licitar a la conselleria competent que procedira a reparar este tram de carretera, per les patologies que presentava i l’alta intensitat mitjana diària de trànsit que suporta.

Amb eixa finalitat, es va remetre al Servei de Conservació de Carreteres un informe elaborat pels serveis tècnics municipals, amb la descripció detallada dels danys a reparar.

Després de diverses gestions dutes a terme al llarg dels últims mesos, finalment la conselleria ha procedit a la millora del tram indicat; la inversió és de 70 mil euros.