L’Ajuntament repeteix enguany al programa de formació ‘El Real beca’

L’Ajuntament del Real de Gandia, a través de la Regidoria d’Educació, ha informat de l’obertura del termini per a presentar instàncies per a formar part del programa ‘El Real et beca’.

«És un programa finançat amb recursos propis per a invertir en el talent dels nostres joves, que necessiten una oportunitat per a aprendre i treballar, perquè tot el seu treball en aquests mesos recaurà en benefici del nostre municipi», va indicar l’alcalde Gustavo Mascarell. Farà possible que 10 joves puguen realitzar pràctiques remunerades a l’Ajuntament durant els mesos de juliol i agost, “i així poder gaudir de l’experiència d’acostar-se s’a el món laboral prop de casa, en el seu municipi”, va recalcar la regidora d’Educació, Miriam Bañuls.

Les instàncies i les bases es poden descarregar i consultar en la pàgina web municipal www.realdegandia.es i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Cada beca està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals, a abonar en períodes vençuts. En aquells supòsits que impliquen un període inferior a un mes natural, serà la part proporcional corresponent.  Els estudiants interessats ​​poden presentar la seua instància fins al dia 18 de juny a l’Ajuntament en horari de 9h a 14h, amb cita prèvia, telefonant al 96 296 58 72.