L’Ajuntament de Xàtiva adjudica les obres de millora al polígon de l’Estret

La inversió de les obres és de 261.283 euros i el termini d’execució és de cinc mesos

L’Ajuntament de Xàtiva ha adjudicat el contracte de les obres de millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis al polígon i àrees industrials i enclavaments tecnològics per a l’any 2023, finançades per les ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

La intervenció serà efectuada per l’empresa Proena SL amb una inversió de 261.283 euros, i consistirà en la millora de l’enllumenat públic, l’aigua potable i els ferms i paviments del polígon B.

Tres grans millores

Pel que fa a l’enllumenat, el servei al polígon l’Estret és actualment molt deficient, trobant-se sense il·luminació la zona nord mentre que la resta del polígon compta amb diferents models de lluminàries que han anat minvant el seu rendiment.

Amb l’actuació es pretén millorar l’enllumenat per tal d’augmentar la seguretat al vial del polígon i també l’eficiència energètica.

Altre dels objectius de l’actuació és la substitució de part de la xarxa d’aigua potable al polígon front a la gran quantitat d’avaries que es produeixen com a conseqüència de la superficialitat de la xarxa i la mala qualitat dels materials utilitzats en la seua execució, adequant-la a la normativa actual i a les condicions tècnic-sanitàries, millorant d’aquesta forma el seu funcionament i rendiment conforme a les noves necessitats.

En aquest sentit es millorarà el subministrament d’aigua bruta i potable, augmentant el cabdal i la pressió.

Aquesta mesura suposarà un aprofitament del 60%, ja que es dotarà al polígon de boques d’incendi equipades.

Per últim, també s’actuarà en els ferms i paviments, condicionant les estructures i vials del Polígon l’Estret i executant gran part de les voreres del mateix.

Els vianants

Es realitzarà un pas per a vianants elevat per seguretat i s’habilitarà una gran zona d’aparcament mitjançant la construcció de dos accessos realitzats amb unes soleres de formigó des d’una zona de parc a un vial que ha quedat inutilitzat i es pretén donar ús com a a aparcament.

Està prevista la pavimentació de les voreres atès que els vials del polígon en molts casos manquen de l’orlat de les voreres amb el conseqüent perill per als vianants que circulen per la zona, agreujat amb l’existència de punts d’atracció per a ells com ara el Centre Comercial o els hipermercats i espais de restauració de la zona.