L’Ajuntament de Sueca concedirà beques per als campaments d’estiu

L’import total de les ajudes a repartir serà de 3.300 euros, i d’elles es podran beneficiar els xiquets i xiquetes participants en els campaments organitzats per la Parròquia de Sant Pere i els Júniors M.D. El Carme

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Joventut, oferirà unes beques per als campaments d’este estiu “amb l’objectiu d’afavorir la participació dels menors (especialment d’aquells amb dificultats de caràcter econòmic, social i/o familiar) en estes activitats que anualment organitzen diverses entitats juvenils del municipi. L’import total de les ajudes a repartir serà de 3.300 euros, i d’elles es podran beneficiar els xiquets i xiquetes participants en els campaments organitzats per la Parròquia de Sant Pere i els Júniors M.D. El Carme”, ha explicat la regidora de Joventut, Gema Navarro. Així mateix, podran ser beneficiaris els menors assistents a altres campaments juvenils organitzats a Sueca que pertanguen a entitats sense ànim de lucre que demostren una activitat continuada durant l’any 2022.

“L’Ajuntament de Sueca treballa per la inclusió social de tots els xiquets, xiquetes i adolescents del nostre municipi, contribuint al fet que tinguen les mateixes oportunitats i que es relacionen en condicions d’igualtat en tots els àmbits: social, educatiu, sanitari, cultural i d’oci, entre altres”, ha assenyalat l’alcaldessa en funcions, Manoli Egea.

Tant els xiquets i xiquetes, com els pares, mares o tutors legals, hauran d’estar empadronats a Sueca en el moment de formalitzar la sol·licitud i durant el període en què siguen beneficiaris de la beca de campament.

Quant als criteris per a l’obtenció de les beques, es valorarà: la renda anual de la unitat familiar, el nombre de fills i les circumstàncies de vulnerabilitat. L’import individual de les beques podrà ser de 80 o 150 euros, segons els punts obtinguts en la baremació.

Les beques de campament d’estiu seran compatibles amb altres subvencions, ajudes o ingressos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, sempre que l’import total d’estes, en cap cas, supere el cost del campament.

Per a obtindre més informació sobre els campaments, es poden consultar els perfils de l’Ajuntament de Sueca en les xarxes socials. En breu, l’Ajuntament informarà de l’obertura del termini per a sol·licitar les beques.