L’Ajuntament de Carcaixent  instal·la una malla metàl·lica a l’edifici inacabat del carrer Carlos Gomis

L’actuació busca minimitzar el risc per les constants caigudes del revestiment a la via pública de l’immoble

L’Ajuntament de Carcaixent ha iniciat un procediment administratiu contra l’empresa propietària de l’immoble plurifamiliar inacabat del carrer Carlos Gomis, conegut pel veïnat per ser un focus de problemes per les constants caigudes del revestiment a la via pública. L’execució subsidiària que està gestionant el departament de territori consisteix en la instal·lació d’una malla retenidora i protectora que minimitze el risc d’accidents. Esta actuació serà repercutida a la propietat de l’edifici, atenent-se a la normativa.

Tal i com han recordat des de l’Àrea de Territori, la possessió d’un immoble dins la localitat comporta unes responsabilitats de manteniment, que l’Ajuntament constantment exigeix quan apareixen riscos potencials o il·legalitats manifestes. La no actuació per part de les persones propietàries obliga a l’administració a executar les obres amb recursos propis, repercutint-li l’import al infractor.

Reparació de voreres

Segons el regidor de territori, Lluís Candel, “l’omissió de la responsabilitat dels propietaris no ix indemne, fet pel que es demana a la població que atenguen els requeriments que fa l’administració no per sols el bé comú, sinó pel propi. Parlem tant de pagament dels costos com de multes importants”.

Com ha recordat Lluís Candel, esta actuació ve reclamant-se durant temps per l’Associació de Veïns dels Quatre Camins, i els treballs s’han coordinat conjuntament amb la reparació prevista de les voreres d’eixe mateix tram de carrer. “En uns mesos podrem caminar tranquil·lament per este espai sense patir cap risc ni problema amb l’accessibilitat” ha volgut remarcar el regidor.