L’Ajuntament d’Alzira abona les ajudes a 923 treballadores i treballadors autònoms

Les 923 sol·licituds acceptades són el 83 % de les peticions presentades i el seu abonament suposa un total 324.067 euros.

 

L’Ajuntament ja ha abonat les ajudes a 923 treballadores i treballadors autònoms. La comissió de baremació ha revisat les sol·licituds i ha assignat la quantia estipulada segons els requisits de les bases de la convocatòria i el nombre de sol·licituds per a determinar la quantia per un import màxim de 400 euros.

Les 923 sol·licituds acceptades són el 83 % de les peticions presentades i el seu abonament suposa un total 324.067 euros. La resta de sol·licituds presentades estan pendents de resoldre’s per la comissió de baremació.

Cal recordar que la dotació d’estes ajudes amb fons propis de l’Ajuntament suposa un import global màxim de 400.000 euros, estan destinades a la reactivació econòmica en el municipi d’Alzira i són de les primeres que es paguen amb l’objectiu de dinamitzar i impulsar l’economia local de manera immediata.

El regidor d’Hisenda, Albert Furió, ha manifestat que “gràcies a la celeritat en la gestió d’estes ajudes, la simplificació de la tramitació de les sol·licituds i l’agilitat en la resolució hem complit, en menys de dos mesos, el compromís del govern local de donar suport als nostres autònoms per a fer front a la complicada situació que travessen”.