El Pla de Manteniment i Millora de Vials de Gandia s’inicia amb una intervenció integral al carrer Atlàntic

Amb esta intervenció es veu complida una aspiració del veïnat i un compromís adquirit amb ells pel govern de la ciutat.

 

El regidor delegat de Seveis Bàsics, Miguel Ángel Picornell, ha informat que aquest matí ha donat el vistiplau al projecte de reforma integral del carrer Atlàntic de la Platja. D’aquesta forma es veu complida una aspiració del veïnat i un compromís adquirit amb ells pel govern de la ciutat. Es tracta del tram de 600 metres de longitud comprés entre els carrers Alcoi i Illes Canàries. L’actuació té com a objectiu l’adaptació de la secció del carrer al Pla Director.

La intervenció es projecta amb una calçada per a circulació de vehicles en una única direcció de 3’50 metres d’amplària, zones d’estacionament en cordó en un costat de la calçada de 2 metres d’amplària i voreres de 2 i 2’50 metres amb escocells per arbratge integrats en la vorera de major amplària.

L’actuació també contempla la renovació de les canalitzacions d’enllumenat públic en voreres, recol•locació d’embornals, així com la plantació d’espècies arbòries en els escocells a executar i la instal•lació de la xarxa de reg corresponent, a més de la instal•lació de mobiliari urbà: bancs i papereres. Estan previstos també treballs en el subsòl per a millorar els sistemes de clavegueram, pluvials i aigua potable. Totes aquestes obres es fan amb recursos propis emmarcats en el Pla de Manteniment i Millora de Vials i superen els 600.000 euros de pressupost amb un termini d’execució de tres mesos.

Picornell ha explicat que «Amb l’aprovació del projecte de reforma integral del carrer Atlàntic, arranca el Pla de Manteniment i Millora de Vials d’enguany. Cal recordar que estem en la recta final de les obres als carrers Calderón de la Barca, Cardenal Cisneros i la segona fase del Passeig Marítim i en breu començaran les obres al carrer Atlàntic amb la seua adaptació al Pla Director».