El Consorci de la Ribera promou la innovació per a la descarbonització de l’economia

L’objectiu és utilitzar el procediment de Compra Pública d’Innovació (CPI) per estimular la creació de clústers innovadors que milloren la competitivitat de les empreses i de les autoritats locals de la comarca

 

Amb l’objectiu de millorar la competitivitat econòmica i mediambiental de la comarca de la Ribera, el Consorci de la Ribera està portant a terme dos projectes subvencionats per l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) a través de les ajudes en matèria d’enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d’Innovació per a la millora del model productiu, concretament en les accions de promoció de la compra pública innovadora en la convocatòria de 2021.

La idea principal del projecte SMART BUILDING CPI 2021 és utilitzar el procediment de Compra Pública d’Innovació (CPI) per estimular la creació de clústers innovadors que milloren la competitivitat de les empreses i de les autoritats locals de la comarca de la Ribera de Xúquer, al mateix temps que es redueix l’emissió a l’atmosfera de gasos d’efecte hivernacle.

El projecte SMART BUILDING CPI 2021 pretén impulsar el desenvolupament de tecnologia i / o solucions innovadores i la seva pujada masiva en el mercat al camp dels anomenats edificis intel·ligents o edificis intel·ligents. Aquests edificis seran aquells que actuaran com la unitat bàsica o hub energètic per a la consecució d’un territori sostenible energèticament, per la integració dels següents components:

1. Edifici de consum d’energia quasi nula o Nearly Zero-Energy Buildings (NZEB), amb un alt nivell d’eficiència energètica i producció d’energia renovable de forma distribuïda i local, així com;

2. Estacions de càrrega / descàrrega d’energia per al subministrament a la mobilitat sostenible.

El present projecte, que portarà a cap durant el 2021-2023, contribuirà al disseny innovador i la rehabilitació energètica d’un edifici d’Algemesí.

El segon projecte, el projecte LA RIBERA ZEROCO2, pretén impulsar el finançament d’actuacions de compra pública d’innovació relacionada amb l’energia sostenible en l’àmbit municipal de la comarca de la Ribera del Xúquer, per açò, realitzarà un Mapa de Demanda Temprana de la Ribera mitjançant l’anàlisi i la detecció de necessitats i retalls dels municipis per a la consecució d’un territori energèticament sostenible, per aconseguir reduir els gasos d’efecte hivernacle, per fomentar una economia circular i per afavorir una mobilitat amb menor impacte sobre el medi ambient .

Aquest projecte contribuirà a millorar la competitivitat tant del sector públic com a privat, mitjançant la incorporació d’innovació en l’àmbit de la construcció i l’energia sostenible, així com de l’economia circular, amb l’objectiu de afavorir un territori més competitiu econòmic i medioambientalment. Així mateix, traçar la innovació a través de la demanda de productes innovadors, contribuirà a aconseguir un sector empresarial més productiu i servir de llançadera per a la reactivació de l’economia.

El projecte LA RIBERA ZEROCO2 es desenvoluparà durant els anys 2021 i 2022.

Més informació: https://energia.consorcidelaribera.com/smart-building-cpi-2021-2023-objectius-generals-del-projecte/?lang=en y https://energia.consorcidelaribera.com/la-ribera-zeroco2-objectius-generals-del-projecte/?lang=en