Home Actualitat Des de l’1 de juny Alzira només permitirà cremes agrícoles excepcionals

Des de l’1 de juny Alzira només permitirà cremes agrícoles excepcionals

Des de l’1 de juny Alzira només permitirà cremes agrícoles excepcionals

No es permet la crema en les urbanitzacions i nuclis habitats. Del 13 de juliol al 30 de setembre no es permetran les cremes per risc d’incendi

De la mateixa manera que s’ha procedit en anys anteriors, davant l’augment de les temperatures i com a mesura de prevenció d’incendis, la Regidoria d’Agricultura i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alzira vol extremar les precaucions respecte a la realització de cremes agrícoles.

Així, es permetran només aquelles cremes vinculades a l’activitat agrària en aquells
punts del terme municipal que complisquen les condicions de seguretat per a la
realització d’esta tasca, i s’establirà un període màxim de vigència d’estes
autoritzacions extraordinàries que abastarà des del pròxim 1 de juny fins al dia 13
de juliol de 2019, ambdós inclosos.

També cal assenyalar que des del mateix 1 de juny ja no es permetrà la crema
agrícola en urbanitzacions i nucli urbà, per no ser compatibles els dos usos.

Tot això, seguint les pautes marcades per la Conselleria de Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que mitjançant una resolució de
maig de 2017, prohibeix les cremes des de l’1 de Juny de cada any.

La realitat física d’Alzira i els seus cicles de recollida i poda en cítrics fan necessari
establir, dins del mateix Pla de Cremes municipal, un període extraordinari de
cremes, que permeta als agricultors realitzar la gestió de les seues restes. No podem obviar tampoc, que des de la Direcció General de Prevenció d’Incendis
Forestals que dirigeix Delia Alvárez, s’està donant suport a un projecte pilot a Alzira
que dona preferència a l’ús de la trituració, en compte del foc, al voltant de les
parcel·les del Paratge Natural Municipal de la Murta i la Casella, adherides a este
projecte pilot.

Cal recordar que des del 14 de juliol fins al 30 de setembre ambdós inclosos, no
s’autoritzarà la realització de cremes agrícoles en les zones forestals i en una franja
de 500 metres al voltant d’elles.

Les autoritzacions s’hauran de tramitar personalment en el Registre de la Clau.

Des de l’Ajuntament d’Alzira se sol·licita la col·laboració ciutadana per a evitar
situacions de risc que puguen derivar en un incendi forestal.