Home Actualitat Continuen les obres en l’ermita de Sant Miquel de La Font d’en Carròs

Continuen les obres en l’ermita de Sant Miquel de La Font d’en Carròs

Continuen les obres en l’ermita de Sant Miquel de La Font d’en Carròs

Actualment l’obra de rehabilitació de l’ermita es centra en la recuperació i sanejament de les bigues interiors i la teulada, en la qual s’han canviat la majoria de les teules i s’han substituït les que estaven en mal estat.

Però també, s’han sanejat les rajoles de formació del tauler de la coberta interior per rajoles de confecció manual on també s’han deixat algunes d’aquestes que continuen en bon estat. A més, s’han deixat descobertes dos de les teules on es pot veure l’any de construcció de la coberta.

En la part exterior, s’està treballant en la consolidació dels murs exteriors eliminant els materials impropis, com el formigó i el ciment, i s’estan substituint per morters de calç.

Pel que fa al pigment original de l’interior de l’ermita, es varen reunir responsables de l’ajuntament de la Font amb l’empresa de construcció Construccions Bañuls, encarregada de la restauració, per tal d’estudiar i debatre la possibilitat de recuperar el mosaic decoratiu principal de l’edifici que es troba en la zona de l’altar de l’ermita.