Com obtenir el Bono Lloguer Jove

Les persones beneficiàries han de tindre menys de 35 anys

La Generalitat Valenciana ha publicat en el DOGV les bases reguladores i la convocatòria del Bono Lloguer Jove, per a facilitar el gaudi d’un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús a les persones joves amb escassos mitjans econòmics, mitjançant l’atorgament d’ajudes a les persones arrendatàries o cessionàries.

Les persones beneficiàries han de tindre menys de 35 anys, en el moment de sol·licitar l’ajuda.

Ha de posseir la nacionalitat espanyola, o la d’algun dels estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu.

En cas de les persones estrangeres no comunitaris hauran de trobar-se en situació d’estada o residència regular a Espanya.

S’ha de tindre un contracte d’arrendament d’habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994.

La regidora de Benestar Social, Yolanda Navarro ha explicat que aquest tipus de bons ajuden a la ciutadania més jove a independitzar-se.

“L’accés a un habitatge de lloguer s’ha convertit en tot un problema per als joves, ja que els salaris continuen sent, en nombroses ocasions, molt precaris. Aquests bonos són una ajuda molt necessària.” Ha explicat Yolanda Navarro.

Consulta la convocatòria i tota la informació ací: https://habitatge.gva.es/es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/bono-lloguer-jove-2023