Cocentaina comença les obres per recuperar la Torre i el tram de   Muralla del portal de l’Àngel.

Click here to change this text

És una intervenció que ve determinada com a prioritària dins del Pla Director de la Muralla

L’Ajuntament de Cocentaina segueix treballant per millorar el nucli històric i el patrimoni municipal, en aquesta ocasió amb l’inici de les obres per tal de recuperar un tram de muralla i una torre d’aquesta, concretament als carrers Pintor Borràs i Rector Montagut. És una intervenció que ve determinada com a prioritària dins del Pla Director de la Muralla, que es va aprovar provisionalment a Plenari extraordinari en abril
.

La part inicial de l’actuació es centra en l’enderroc de les vivendes adossades a la muralla i de la vivenda que presenta al seu interior la Torre, que segons els primers estudis arqueològics que es van realitzar, sembla estar en bon estat de conservació i manté encara la volta característica i diferents elements arquitectònics que no s’han pogut recuperar en altres torres de semblants característiques.

La següent fase del projecte consistirà en la recuperació i restauració dels diferents elements patrimonials, així com la reurbanització de la zona per tal de posar en valorant la torre com el llenç de muralla perquè puga ser un nou recurs turístic per al municipi.
 La tècnica municipal de patrimoni estan fent el corresponent seguiment arqueològic, per tal de documentar i protegir qualsevol element d’interés i assegurar-se que l’enderroc dels elements aliens al Bé d’Interés Cultural no pateixen ningun desperfecte.
 En breu s’iniciarà també la demolició d’altra vivenda que presenta un avançat estat de deteriorament a la zona del Raval. Aquesta actuació, al carrer La Verònica, és una més de les que ha dut a terme l’Ajuntament de forma subsidiària, davant l’absència de resposta dels seus propietaris als requeriments que se’ls ha fet, per tal d’evitar riscos.

L’Ajuntament actua de forma subsidiària per evitar el perill que aquestes vivendes puguen causar al veïnat o la via pública, després d’un llarg procés de requeriments als propietaris, per tal de que executen les obres i es responsabilitzen de les seues propietats. En la major
 En aquestos casos en que l’Ajuntament executa les obres de demolició o de recuperació de l’estabilitat de les vivendes, s’intenta evitar el perill que puguen causar les mateixes al veinat o a la via pública, passant la despesa econòmica als propietari.