Alzira tindrà un pressupost de 40 milions amb inversions al Casal Jove i l’edifici de la Policia

El document manté la congelació d’impostos i preveu subvencions de la Generalitat

L’alcalde, Diego Gómez, i el regidor d’Hisenda, Contractació i Recursos Humans, Albert Furió, han presentat el projecte de pressupost municipal per a l’any 2020, que serà sotmés a debat i aprovació en ple extraordinari.

L’alcalde ha començat l’explicació indicant que: “És un pressupost on els ingressos i despeses totals ascendixen a 40.272.382,34 €, augmentant 1.462.373,63 € (3,76 %) respecte del pressupost de 2019. Dins d’un context complicat el 2019 per la falta de govern i de pressupost a Madrid i pel manteniment de la regla de gasto que implantà Montoro, proposem un pressupost que s’ha fet amb prudència en les previsions, solvent i amb un ajust més acurat dels ingressos i les despeses”.

Gómez ha continuat exposant les línies generals del projecte de pressupost per a 2020: “Pel que fa als ingressos, hem congelat els impostos, que suposen el major ingrés municipal, amb quasi 19 milions d’euros.” Quant a les despeses, l’alcalde ha incidit que “el govern de La Vila continua amb la seua aposta per les polítiques inclusives i les polítiques actives d’ocupació”.

Ingresos municipals

A continuació, el regidor d’Economia, Hisenda i Joventut, Albert Furió, ha entrat més en detall en alguns dels aspectes més importants. Respecte als ingressos, “hem congelat tots els impostos directes (IBI, IBI rústic, IVTM, IAE). Este Equip de Govern està mantenint els serveis públics de l’Ajuntament sense augmentar la càrrega impositiva a la ciutadania el que suposa un esforç pressupostari”.

Altres aspectes que ha detallat és que s’han consignat les subvencions de la Generalitat Valenciana, concretament, de la Conselleria de Polítiques Inclusives, que suposen 3.900.000 € aproximadament, per a l’atenció social primària, i de la Conselleria d’Educació, amb 240.000 € per a les Escoletes Infantils.

Reducció del deute

Pel que fa a les despeses, Albert Furió, ha incidit en la reducció del deute públic que serà de quasi un milió d’euros, per tant, el deute es quedarà en acabar el 2020 en 4.478.313’ 63 € i amb només tres operacions de crèdit. Estes quantitats suposen una reducció del deute en un 75 % des del 2015.

El regidor ha comentat també que: “En les despeses les partides dedicades a serveis socials augmenten vora 200.000 €. Respecte a l’ocupació, els programes per al foment de l’ocupació, augmenten 500.000 €, quedant-se amb un total d’1.765.000 € ”.

Furió ha finalitzat la seua intervenció indicant que “també hem augmentat en aquelles qüestions que, des de l’equip de govern considerem molt importants com són la cultura (amb la que hem augmentat pressupost però també qualitat i diversitat que ha tingut molt bona acollida), joventut, medi ambient, esports, sanitat i educació.”

Prudència i estabilitat

Per a acabar esta presentació, l’alcalde ha explicat que les inversions previstes són per a anar finalitzant projectes ja començats, com són el Poliesportiu Fontana Mogort, Casal Jove i el nou edifici de la Policia Local. Tot i que la quantificació depén de les ajudes que puguen vindre de la Generalitat Valenciana, de la Diputació de València o del govern Central, inicialment hi ha una previsió d’1.200.000 €.

I, en resum de tot el que s’ha exposat, Diego Gómez ha manifestat: “El projecte de pressupost municipal per a l’any 2020 és un pressupost de continuïtat, fet amb prudència, que reforça l’estabilitat i la solvència pressupostària. En definitiva, presentem un projecte de pressupost ajustat i real”.

Click here to change this text