Alcoi adjudica les activitats del Centre de Joves per 75.000 euros

Haurà d’organitzar la programació i atendre el servei d’informació de l’Espai Jove

L’empresa Héctor Císcar Alcántara serà l’encarregada de desenvolupar un programa d’activitats i tallers d’animació sociocultural per al sector juvenil en el Centre Cervantes Jove (CCJ) després d’aconseguir la millor valoració de totes les presentades. Es va tindre en compte els criteris econòmics, així com les millores i el projecte presentat. L’import de l’adjudicació és de 75.009,15 euros.

A partir d’ara, aquesta empresa serà l’encarregada de la gestió del servei del Centre Cervantes Jove (CCJ) amb els serveis d’informació i animació juvenil. També realitzarà la programació de cursos i activitats a realitzar en el marc d’aquest servei i finalment oferirà la informació i atenció als i les joves en l’Espai Jove.

Héctor Císcar Alcantara actualment gestiona els centres de joventut Puntjove de Monòver, Casa de la Joventut d’Asp, Centre Jove de Crevillent i CIJ de Monfort.

El Centre Cervantes Jove (CCJ) es defineix com un servei juvenil a través del qual l’Ajuntament d’Alcoi desenvolupa polítiques específiques en matèria de joventut l’objectiu de la qual siga contribuir al desenvolupament més gran i autonomia de les persones joves. Aquest servei està dirigit a la població entre 12 i 30 anys.

El projecte guanyador planteja els següents objectius: Capacitar a la joventut perquè exercisca els seus drets i responsabilitats com a ciutadans i ciutadanes, participant de manera activa en la societat convertint-se en protagonistes del seu desenvolupament social, Afavorir el desenvolupament de les persones joves per a la presa de decisions autònoma, Promocionar i motivar la coordinació i el treball en xarxa entre joves, entre aquests i el teixit social i les entitats públiques; així com entre les diferents administracions i agents del territori que han de veure amb l’àmbit juvenil, Dotar de recursos per a la participació i la implicació social de les persones joves, Treballar per la construcció d’una societat inclusiva que reconega la diversitat com a riquesa, atenent les especificitats de les diferents persones joves i Visibilitzar a la joventut des d’un enfocament positiu.

Cal ressaltar que les àrees d’actuació en les quals s’emmarquen les activitats del CCJ són: Desenvolupament personal; dotar d’habilitats per al creixement personal per a la presa de decisions autònoma i responsable, incloent-hi en aquest apartat Perspectiva de gènere. Igualtat, Hàbits saludables (alimentació, imatge personal, autoestima, consums…), Sexualitat, Mobilitat urbana i Garantizació de drets. També l’emancipació; dotar de recursos per a una vida autònoma, es tractaran temes com la formació, educació, estudis, ocupació i habitatge. Una altra àrea important és la participació juvenil; facilitar una implicació activa en la vida social i comunitària. Ací tractaran l’apoderament (suport a iniciatives, canals de participació, etc.), la cultura i oci i temps lliure. L’última àrea d’actuació serà l’Esport.

La duració del contracte serà d’1 any des de la seua formalització, podent prorrogar-se de manera expressa per períodes d’un any, fins a aconseguir una duració màxima de tres anys, previ acord exprés i escrit de cadascuna de les parts. En cap cas la prestació del servei s’entendrà prorrogada tàcitament.

L’empresa aportarà els mitjans tècnics, materials i recursos humans per al bon desenvolupament del Programa.

La regidora de Joventut, María Baca destaca que “És un projecte molt complet que encaixa en l’estratègia de la regidoria de Joventut i que independentment que el servei siga extern, el personal treballarà al costat del departament seguint una estratègia conjunta”.