Home Cullera 60 accidents esta dècada evidencien la necessitat de millorar la seguretat dels ciclistes a Cullera

60 accidents esta dècada evidencien la necessitat de millorar la seguretat dels ciclistes a Cullera

Un informe de sinistralitat de la Policia Local revela els nombrosos atropellaments que patixen este tipus de vehicles

La bicicleta és un dels vehicles més vulnerables en la calçada. Així ho evidencia un informe de sinistralitat elaborat per la Policia Local de Cullera que comptabilitza un total de 60 accidents amb bicicletes implicades des de l’any 2010 fins a 2018.

La majoria dels sinistres tenen caràcter lleu, però s’han arribat a registrar casos de ferits
greus, segons recullen les estadístiques del Cos policial cullerenc.

Este nombre d’accidents evidencia la necessitat de prendre mesures de protecció per a
garantir la seguretat viària dels ciclistes així com de la resta de vehicles que es veuen
implicats, ja que les bicis són un dels elements més febles de la cadena donada la
desprotecció que suposa l’ús d’este vehicle enfront d’altres motoritzats.

La construcció de carrils bici com a vies segures s’erigix en una de les solucions més
viables i segures per a tractar de reduir el nombre de sinistres amb ciclistes, que l’any
2010 van arribar al seu pic més alt amb un total de 14 accidents.

En eixe sentit, el municipi de Cullera ve implementant diverses accions encaminades a
ampliar el nombre de quilòmetres de carril bici disponibles. D’una banda, s’ha construït una via ciclopeatonal en el Primer Coll mentre que en l’actualitat està en desenvolupament un ambiciós carril bici que vertebra el nucli urbà, unint l’estació de Renfe amb la platja.

Casuística diversa
La casuística dels accidents és molt variada. Així, es troben des de col·lisions amb
turismes fins a motocicletes que s'han endut per davant bicicletes, passant fins i tot per pèrdues de control dels ciclistes envaint el carril contrari.

També es comptabilitzen agressions per part de conductors a ciclistes; l’obertura de portes
de turismes sense precaució, tirant al terra així al ciclista o pèrdues de control per part
dels turismes, atropellant als ciclistes.

Les mesures tendents a reduir l’accidentalitat aporten altres beneficis afegits. D’una banda
es pacifica el trànsit, millora la qualitat de vida dels ciutadans i s’aconseguix una mobilitat
sostenible i més respectuosa amb l’entorn.

Estes mesures tenen altres beneficis directes sobre la circulació: es poden reduir les
lesions causades, reduint la possibilitat de mort del ciclista, i es millora la convivència en
la calçada.