Què puc fer per a protegir-me i quines precaucions prendre?

Coneix la distància mínima entre persones i com esternudar

Què puc fer per a protegir-me?

La principal mesura per a combatre el coronavirus és la higiene. Per això, les autoritats han recordat per activa i per passiva llavar-se les mans, per a evitar així contagiar-se. Però no de qualsevol forma. Consulta ací la forma correcta.

A més, es recomana no tocar-se els ulls, el nas i la boca i també mantindre’s a una distància mínima d’1 metre de qualsevol persona que tusa o esternude.

Precaucions a prendre

Cobrir-se la boca i el nas amb el colze doblegat o amb un mocador de paper en tossir o esternudar. El mocador usat ha de rebutjar-se immediatament. És imprescindible que romanga a casa si no es troba bé. Si té febre, tos i dificultat per a respirar, busque atenció mèdica i cride amb antelació.

Una altra de les recomanacions a prendre és evitar al màxim els viatges, especialment si és a una considerada zona de risc, com la Xina i el nord d’Itàlia, a més de Corea del Sud, Singapur, el Japó o l’Iran.