Principals mesures de l’ordre que regula la fase 1 de la desescalada

Informació elaborada per l’Agència EFE

L’ordre que flexibilitza les activitats permeses en la fase 1 de la desescalada pel coronavirus, a la qual accediran els territoris autoritzats aquest divendres pel Govern, determina la reobertura de nombroses instal·lacions i serveis amb determinades condicions.

Les principals mesures de l’ordre, publicada aquest dissabte en el BOE, són les següents:

MESURES DE CARÀCTER SOCIAL

– Reunions d’un màxim de deu persones.

– Possibilitat de mobilitat entre municipis confrontants per a activitats socioeconòmiques.

– Vetles amb límit de 15 persones a l’aire lliure o 10 en espais tancats.

– Màxim de 15 persones en enterraments o incineracions a més de l’oficiant en el cas dels ritus funeraris.

– Assistència a llocs de culte sempre que no se supere un terç del seu aforament.

– No es permetrà l’ús d’aigua beneïda.

– Es prohibeix la distribució de qualsevol objecte, llibres o fullets, així com tocar o besar objectes de devoció, i no està permesa l’actuació de cors.

LOCALS COMERCIALS

– Podran obrir-se tots els locals amb una superfície igual o inferior a 400 metres quadrats excepte els que es troben dins de centres o parcs comercials.

– Reducció de l’aforament al 30 per cent

– Dos metres entre clients. Si no és possible mantindre aqueixa distància, només un client dins del local.

– Horari d’atenció prioritari per a majors de 65 anys

– Reobertura amb cita prèvia de concessionaris d’automoció, centres d’ITV, locals de jardineria i vivers de plantes siga com fóra la seua superfície útil d’exposició i venda.

– Obertura d’entitats concessionàries de joc públic d’àmbit estatal excepte les que es troben en centres comercials.

– Mercats a l’aire lliure si així ho decideixen els ajuntaments corresponents.

TERRASSES D’HOTELS, BARS I RESTAURANTS

– Obertura de terrasses al 50 per cent de les taules que tinga permeses.

– Ocupació màxima de 10 persones per taula.

– S’evitaran cartes d’ús comú, optant per dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mitjans similars.

SERVEIS SOCIALS

– Obertura de centres i serveis d’usos socials amb les mesures de seguretat previstes, però prioritzant la via telemàtica quan siga possible.

– En tot cas, es garantirà la disponibilitat d’accés als serveis de teràpia, rehabilitació, atenció primerenca i atenció diürna per a persones amb discapacitat i/o en situació de dependència.

CENTRES EDUCATIUS

– Reobertura dels centres educatius i centres universitaris per a la seua desinfecció, condicionament i per a funcions administratives.

– Limitació al màxim possible de l’ús de documents en paper.

– Podrà procedir-se a l’obertura dels laboratoris universitaris per a les labors d’investigació que els són pròpies.

CIÈNCIA I INNOVACIÓ

– Es permeten congressos, trobades, esdeveniments i seminaris en l’àmbit de la investigació científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació amb un màxim de 30 assistents.

BIBLIOTEQUES

– Reobertura de biblioteques per a préstec i devolució d’obres i lectura en sala

– No es podrà fer ús dels ordinadors i mitjans informàtics per al públic

– En biblioteques especialitzades o amb fons antics, únics, especials o exclosos de préstec domiciliari es permet la consulta amb reducció d’aforament i només en els casos en què es considere necessari.

– Una vegada consultades les obres romandran catorze dies si poder utilitzar-se.

MUSEUS

– Els museus podran obrir reduint a un terç l’aforament de cadascuna de les seues sales.

– Inhabilitació d’elements d’ús tàctil i audioguies i fullets en sala.

– Les visites seran individuals, entenent com a tals tant la visita d’una persona com la d’una unitat familiar o unitat de convivència anàloga.

– El servei de consigna no estarà disponible.

PRODUCCIÓ I RODATGE D’OBRES AUDIOVISUALS

– Realització de la majoria de les activitats de producció sempre que es complisquen les mesures higienicosanitàries.

– Es podran realitzar rodatges en platons i espais privats, així com en espais públics que compten amb la corresponent autorització de l’ajuntament.

ACTES I ESPECTACLES CULTURALS

– Reobertura de locals en els quals es desenvolupen actes i espectacles culturals només per a un terç del seu aforament i sempre que no se superen les 30 persones en llocs tancats i 200 a l’aire lliure.

– No s’entregarà llibret ni programa ni una altra documentació en paper.

– No es prestaran serveis complementaris com a botigues, cafeteria o guarda-roba.

ACTIVITAT ESPORTIVA PROFESSIONAL I FEDERADA

– Obertura dels Centres d’Alt Rendiment.

– Només podrà accedir amb els esportistes un entrenador.

– Entrenaments preferentment de manera individual.

– Els clubs esportius o Societats Anònimes Esportives podran desenvolupar entrenaments en grups de fins a deu esportistes.

– A les sessions d’entrenament no podran assistir mitjans de comunicació ni comptaran a presència de personal auxiliar o *utilleros.

– Obertura de les instal·lacions esportives a l’aire lliure amb cita prèvia.

HOTELS I ESTABLIMENTS TURÍSTICS

– Obertura d’hotels i allotjaments turístics, que podran prestar servei de restauració només als seus clients allotjats.

– No està permesa la utilització de piscines, spas, gimnasos, *miniclubs, zones infantils, discoteques o salons d’esdeveniments

– Es netejaran i desinfectaran almenys cada dues hores tots els objectes i superfícies de les zones de pas susceptibles de ser manipulades o contaminades per diferents persones.

TURISME ACTIU I DE NATURALESA

– Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de naturalesa per a grups d’un màxim de fins a deu persones