Oliva inicia el procediment per aconseguir la declaració de municipi turístic

És el primer municipi valencià que ha presentat tota la documentació per poder assolir aquest reconeixement, segons la nova normativa autonòmica

 

L’Ajuntament d’Oliva ha iniciat el procediment per aconseguir la declaració de municipi turístic segons estableix el nou decret aprovat pel Consell el passat 10 de gener, una norma que promou la qualitat en la prestació dels serveis municipals a la població turística, així com el compromís amb la sostenibilitat turística, la intel·ligència en els sistemes de coneixement i gestió, l’hospitalitat, el codi ètic de l’turisme, la valorització del territori i de el paisatge, la cultura, les senyes d’identitat i la tradició local.

Entre els compromisos que Oliva ha de complir per a ser declarat municipi turístic destaca el respecte a l’entorn i els recursos naturals; la correcta distribució en el temps i en l’espai dels moviments turístics; l’harmonització de el desenvolupament de les activitats turístiques amb la millora de la qualitat de vida de la població local i el respecte al seu dret de residència, tranquil·litat i descans.

Per contra, amb aquest reconeixement la ciutat obtindrà atenció preferent en l’elaboració dels plans i programes turístics de la Generalitat, en les seves activitats de promoció interior i exterior de l’turisme i en les polítiques d’implantació o millora d’infraestructures i serveis. De l’altra, el dret d’accés a vies de finançament específiques per compensar l’esforç financer motivat per l’activitat turística.

Nova normativa turística

Encara que la ciutat comtal ja comptava amb aquesta declaració d’acord amb la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de turisme de la Comunitat Valenciana, ha estat necessari acreditar tots els criteris i compliment de les obligacions establertes en la nova norma .

Per a això, el departament de Turisme de l’Ajuntament d’Oliva ha presentat a Turisme Comunitat Valenciana la documentació relativa als criteris de població turística d’Oliva amb 12.491 places en allotjament reglat i un grau mitjà d’ocupació durant el 2019 de més de l’52%, la oferta turística i les platges com a recurs turístic de primer ordre tal com s’estableix en la Llei de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat. A més, s’han aportat altres requisits com el pla turístic amb mesures de sostenibilitat, estratègies per millorar la qualitat de la destinació i les mesures que es van a implantar de cara a la innovació i digitalització de la informació turística.

Segons ha assenyalat Joaquín Calafat, regidor de Turisme i Platges, «volem posar en valor el turisme d’Oliva. Les nostres platges, patrimoni, cultura i gastronomia són fortaleses que hem de posicionar al llarg de tot l’any i aquest reconeixement ens va ajudar a aconseguir-ho «. Calafat també ha mostrat la seva satisfacció pel gran treball realitzat des de la delegació de Turisme, un esforç que s’ha concretat en «ser el primer municipi valencià que presenta la documentació».