Oliva sotmet a informació pública la consulta prèvia al projecte de Reglament sobre el Pla Local de Residus

L’objectiu és recollir l’opinió de la ciutadania i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

 

Amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de reglament, es du a terme una consulta pública, a través del portal web de l’ajuntament, per un termini de 20 dies hàbils, amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

Aquesta consulta també recull els antecedents, els problemes que es volen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seua aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives regulatives o no regulatives.

En la pàgina web es poden consultar tots els documents sobre l’elaboració del Reglament del Pla Local de Residus: https://cutt.ly/vmWgqWZ