Oliva aproxima la Policia Local a la ciutadania

Un nou model policial que permet conèixer de primera mà els problemes a peu de carrer

Oliva ha anunciat la posada en marxa de la policia de proximitat o policia de barri. Un nou model policial que permet conéixer de primera mà els problemes tant dels veïns com de la ciutat per tal d’ajudar a resoldre’ls, evitar l’absentisme escolar i garantir la seguretat pública. La mateixa policia de proximitat també servirà de reforç per al control del trànsit a l’entrada i l’eixida dels centres escolars.

Pel que fa al nou servei de la policia de proximitat, dir que el poble s’ha dividit en dues zones, que tenen un agent designat cadascuna. De moment, componen la policia de barri dos policies a peu, més dues patrulles de seguretat ciutadana, que estan al carrer de dilluns a divendres de 7.30 a 14.30 h. En un futur està previst que el servei s’incremente a mesura que augmente la plantilla i la disponibilitat de la Policia Local.

A banda de vetlar pel compliment de les normes locals, autonòmiques i estatals, la policia de proximitat tindrà un paper preventiu, mediador i assistencial, amb les següents funcions:

-Trànsit: presència en col·legis, vehicles abandonats, regulació i accidents de trànsit i denúncies administratives.

-Seguretat: serveis preventius, serveis i visites en els centres cívics, col·legis i establiments, i visites a associacions de veïns.

-Activitats administratives: compliment de les ordenances municipals (sorolls, obres, gossos, neteja, venda ambulant, veladors, abocadors, etc.), donar la informació que els ciutadans sol·liciten i col·laborar en les campanyes periòdiques que es determinen.

-Activitats socials i de mediació: atendre situacions de problemàtica social i conflictes de convivència, conflictes familiars i veïnals, persones en necessitat, malaltes o en situació de desemparament, i mendicitat.

-Deficiències de la via pública: desperfectes en la calçada, danys o falta de senyalització, semàfors trencats o avariats, enllumenat públic, informes de senyalització horitzontal i vertical.