Mor el sisé mussol reial electrocutat a Oliva

L’ocell, que és una espècie protegida, romania morta als peus d’un perillós suport situat a la urbanització Tossal Gros d’Oliva.

L’associació per a la defensa de la naturalesa al sud de València (ADENSVA) lamenta la mort per electrocució d’un altre mussol real a Oliva. L’animal jeia mort als peus d’un suport elèctric la fase central del qual del cablejat travessa la part superior de la torreta just en la zona habitual de posada dels ocells, una de les configuracions tècniques que més electrocucions causa, entre elles la de la famosa “Marina” una de les àguiles pescadores del projecte de reintroducció d’aquesta espècie a la Comunitat Valenciana.

Des de ADENSVA lamenten la mort d’aquest valuós animal, aliat de l’agricultura per alimentar-se de gran quantitat de rates i conills. Des de l’associació conservacionista tiren la culpa d’aquesta electrocució a les Conselleries implicades; la d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, així com a l’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball que és la competent en Indústria.

En 2019 Adensva va denunciar davant la Conselleria llavors presidida per Mireia Mollá la troballa de 4 cadàvers de mussol real en dos suports d’aquesta línia elèctrica que ascendeix des dels camps agrícoles situats al sud de la població fins al més alt de la urbanització Tossal Gross, sense que l’organisme autonòmic requerira al responsable
la correcció d’una línia que ja comptava amb un antecedent per l’electrocució constatada d’un altre exemplar en 2017 i per la qual van procedir a requerir la correcció de l’única torreta que la va causar, malgrat ser tots els suports d’aquesta instal·lació de la mateixa perillosa configuració, és a dir amb una de les fases del cablejat situada en la zona de posada dels ocells.

Segons la sentencia 1215/21 del Tribunal Suprem (Sala contenciosa administrativa) a les línies amb antecedents per electrocució d’una espècie protegida, se’ls hauria de fer constar un defecte molt greu segons RD 542/20 en les revisions triennals obligatòries regulades en l’RD 223/2008, requerint l’esmena dels defectes en un termini de 6 mesos.

És més que evident que la Conselleria d’Indústria no està aplicant aquesta sentència que senta jurisprudència per haver sigut dictada pel màxim òrgan judicial del nostre país, ocasionant amb això un greu perjudici al medi natural i a les persones que l’habitem, especialment als agricultors en privar-los dels ocells rapaços que mantenen a ratlla als rosegadors.

Adensva lamenta que no haja servit de res totes les accions empreses per aquesta fatídica instal·lació: Denúncies a les administracions competents, a la fiscalia i fins i tot un requeriment a la desesperada a Iberdrola, empresa responsable de la línia que es va esmenar amb la correcció d’un únic suport.

En l’actualitat, gran part de les comunitats autònomes pacten convenis de col·laboració amb les empreses elèctriques mitjançant els quals acorden la correcció d’un nombre determinat de suports per província i any; un mètode de treball que vulnera lleis com la d’Indústria, la de Responsabilitat Mediambiental o Reials decrets com el 542/20 i que està aconseguint eternitzar un problema mediambiental amb greus conseqüències per als ecosistemes.

D’altra banda, i al fil del sentenciat pel Tribunal Suprem sobre la manera en què havia de procedir l’administració davant les certificacions de les línies elèctriques, resulta que l’obertura d’expedients sancionadors per l’incompliment de la normativa vigent per part de les elèctriques és una cosa completament anecdòtica excepte alguna honrosa excepció que es dona a la província d’Albacete.

Des de Adensva anuncien que continuaran denunciant els fets fins que procedisquen a corregir la instal·lació evitant que aquesta continue causant danys irreparables a la biodiversitat.