Home Actualitat Les llicències d’obres es disparen un 55% a Ontinyent en dos anys

Les llicències d’obres es disparen un 55% a Ontinyent en dos anys

Les llicències d’obres es disparen un 55% a Ontinyent en dos anys

Jaime Peris i Joan Sanchis destaquen que les 167 llicències d’obres majors i 505 menors concedides en 2018 constaten un augment de l’activitat econòmica a la ciutat

L’Ajuntament d’Ontinyent ha incrementa un 55% les llicències d’obres majors concedides al període dels últims dos anys. En concret, han estat concedides 167 d’estes llicències, superant en un 55% les 108 de 2016 i en un 20% les 139 de 2017. Així, es supera per primera volta les xifres assolides en 2008, quan es van registrar 142 i va esclatar la crisi econòmica internacional, que va tenir el seu punt d’inflexió amb la fallida del gegant financer Lehman Brothers. Els regidors de Territori, Jaime Peris, i Hisenda, Joan Sanchis, han destacat que aquesta dada “constata un augment de l’activitat econòmica a la ciutat i una bona resposta als incentius del Govern d’Ontinyent”, manifestaven.

Cal destacar que la sol·licitud de llicències d’obra major (obres de nova planta, d’ampliació en superfície, volum o altura d’edificacions existents, o rehabilitació integral d’edificis), després de l’inici de la crisi en 2008 baixava a xifres de al voltant de 70 als exercicis posteriors. Des de 2011, quan es va posar en marxa la “Declaració Responsable” que permet agilitzar els tràmits per l’obtenció de les llicències d’obra, la xifra passava a 72 (2012), 67(2013), 86 (2014) 99 (2015) i 108 en 2016, disparant-se a 139 en 2017 i a 167 en 2018, sent una dada especialment significativa en ser el tipus d’obra que comporta més despesa i genera més activitat econòmica.

Pel que fa a les llicències d’obres menors, l’any 2018 va tancar amb un total de 505 d’aquestes, xifra semblant a l’assolida en 2017 (497) però un 26% superior a la de 2016 (399) i un 53% més que la de 2015 (328). S’entén per obra menor aquelles que, per raó de la seua senzillesa tècnica i escassa entitat constructiva i econòmica, poden ser considerades com a tals, incloses les de modificació de la disposició interior dels edificis. No es consideren obres menors aquelles que impliquen modificació d’usos.

Joan Sanchis destacava que “són xifres que constaten que l’activitat econòmica continua augmentant any rere any, i que la resposta als incentius promoguts pel Govern d’Ontinyent als últims anys és bona”. Entre estos incentius està  la bonificació al 95% de l’impost de construcció que es ve aplicant tant a obres majors com menors des de 2013, o els diversos plans de Rehabilitació d’Immobles posats en marxa.

Jaime Peris manifestava que “les sol·licituds d’obres menors han superat per primera volta en molts anys les 500, però les obres majors suposen una despesa econòmica molt més elevada, i superar per primera volta les xifres prèvies a la crisi és una gran notícia que ens anima a seguir treballant per promoure l’activitat econòmica a la ciutat”, concloïa.