L’Ajuntament de Xeresa posa en marxa una campanya per a la correcta gestió dels residus

la Regidoria de Sostenibilitat de Xeresa traslladarà la proposta al Consorci de Residus per a que la campanya s’estenga altres municipis de la comarca

 

L’Ajuntament de Xeresa ha posat en marxa una campanya per posar fre a l’habitual imatge de caixes de cartró i poriexpa escampades al voltant dels contenidors.

La campanya va dirigida als veïns i veïnes, demanant-los que s’asseguren que els embalatges que treuen repartidors o instal·ladors de mobles i electrodomèstics vagen al contenidor que corresponga. Les caixes de cartró han de introduir-se als contenidors blaus i el poliexpa al groc, així ho recorda el primer comunicat que ha difòs per els xarxes la redidoria de Joventut i Sostenibilitat, Neus Donet.

Es tracta d’una campanya nova a la comarca i que des del consistori consideren que seria convenient que en altres municipis i a nivell supramunicipal es repetira. Per això la Regidoria de Sostenibilitat de Xeresa traslladarà la proposta al Consorci de Residus.

Segons el consistori, la pràctica de deicar les caixes de cartró i els conegut popularment com «suro blanc» fora dels contenidors no és sols un problema de residus ja que suposa ampliar recursos en la neteja viària de tots els municipis, causa una mala imatge i, molt sovint, dificulta l’accés als contenidors a persones amb mobilitat reduïda.

Des de la Regidoria de Joventut i Sostenibilitat s’espera que la campanya tinga una bona acceptació entre la població i es continuarà amb el missatge per diferents mitjans.