La revisió tècnica de l’Ontinyent Participa dóna llum verda a 67 de les 202 propostes presentades

Un terç de les propostes que avancen en la Fase II del procés han sorgit dels nous tallers participatius posats en marxa per primera vegada en esta edició

 

La revisió tècnica de les propostes de “Ontinyent Participa” ha donat llum verda a 67 de les 202 propostes presentades en la fase propositiva. Les propostes descartades no acomplien, al parer dels tècnics, els requisits de viabilitat econòmica, urbanística o social. També algunes d’elles han estat unificades per la seua coincidència. Les propostes foren analitzades pels tècnics de l’Oficina Tècnica i els departaments d’Educació, Benestar Social, Medi Ambient i Igualtat.

La regidora de Govern Obert, Natàlia Enguix, a banda «d’agrair enormement» a la ciutadania la seua participació, ha destacat que un terç de les propostes que continuen avançant dins Fase II han sorgit dels nous tallers participatius posats en marxa per primera volta en esta edició, «el que constata que estos tallers han estat útils i productius. A més a més, són propostes molt treballades i realitzades comptant amb la participació d’associacions i col·lectius ciutadans, la implicació dels quals demostra que l’acollida als canvis al procés per adaptar-lo a la pandèmia ha estat bona”, assenyalava.

Cal recordar que les propostes dels tallers realitzats als diferents barris, que s’afegien a les registrades través de la web www.ontinyentparticipa.es,  es van focalitzar en aspectes socials, mediambientals o igualitaris, ja que un mínim del 50% de propostes guanyadores en esta edició haurà de versar sobre estos aspectes, per tal de complir amb els objectius de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. La proporció de les propostes que continuen avant en el procés es correspondria amb estos requisits, ja que de les 67 propostes el 30% són de tipus mediambiental, el 28% són propostes socials, altre 28% urbanístiques i el 13% esportives.

Torn dels consells sectorials

Després de la filtració tècnica de les propostes (realitzada per l’Oficina Tècnica i els departaments d’Educació, Benestar Social, Medi Ambient i Igualtat) ara s’envia la informació de les propostes acceptades als consells sectorials, que decidiran als propers dies les puntuacions que atorguen a cada proposta per donar pas en la primera setmana de novembre a un Consell de Ciutat del qual eixiran les 10 propostes finalistes. Acte seguit es farà públic el resultat i es convocaran als proponents per a la setmana del 9 al 13 de novembre, quan les propostes seran exposades i defensades públicament. Finalment, s’obrirà el termini de votació de les 10 propostes del dimarts 17 de novembre al diumenge 29 de novembre de 2020.

Cal recordar que enguany, seguint l’exemple del Pla Tornem Junts, sols s’admeten obres el cost de les quals permeta adjudicar-les directament a empreses locals (48.000 en el cas d’obres, i 18.000 en despesa corrent), per tal que els projectes reactiven al màxim l’economia local, i que els diners del procés es queden a la ciutat.