La nova ordenança de vies ciclistes reforça la seguretat entre les persones usuàries, vehicles i vianants de Cullera

L’Ajuntament llança una campanya en xarxes socials i marqueteria per informar a la ciutadania sobre les qüestions que regula esta normativa municipal

L’Ajuntament de Cullera ha posat en marxa una campanya per informar sobre l’actual ordenança reguladora d’ús de les vies ciclistes i mobilitat sostenible. Una normativa municipal que perseguix millorar la seguretat vial i la convivència ciutadana entre usuaris de bicicletes, vehicles de mobilitat personal, automòbils, motocicletes i vianants.

L’ordenança naix de la necessitat de que les vies urbanes garantisquen al ciclista i als usuaris de vehicles de mobilitat personal unes condicions de comoditat, accessibilitat i seguretat òptimes, així com augmentar la coexistència i harmonia amb la resta d’usuaris de les vies urbanes per fer de Cullera una ciutat més amable.

La campanya es pot seguir en xarxes socials a través del hashtag #MobilitatSostenibleCullera i durant les properes setmanes l’Ajuntament i la Policia Local de Cullera llançaran pels seus perfil socials i pels panells informatius a peu de carrer distints clips audiovisuals i cartelleria per explicar algunes qüestions que contempla la normativa. Una iniciativa que perseguix informar a la ciutadania sobre el reglament municipal, potenciar el civisme en l’ús de les vies ciclistes, millorar la seguretat, així com evitar infraccions pel seu desconeixement.

Este reglament municipal s’emmarca dins de l’estratègia local per avançar cap a una ciutat més sostenible. Dins d’este propòsit l’ús de la bicicleta és una ferma aposta perquè és un mitjà de transport net, ecològic i saludable en un municipi on el seu clima i relleu afavoreixen el seu desenvolupament.

Què hem de saber de l’ordenança d’ús de vies ciclistes?

 

Tal com recull esta, les bicicletes i els patinets no poden circular per voreres, places, parcs, jardins i zones per a vianants. Sols podran fer-ho pels carrils bici, les voreres-bici, les pistes-bici, la calçada i els ciclo-carrers. Així mateix, els vianants no podran anar pels carrils bici ni per les voreres-bici.

Els patinets amb motor també podran circular pel carril bici, les voreres-bici i les pistes-bici. No obstant això, vehicles a motor i ciclomotors no poden circular, estacionar ni detindre’s en els carrils bici. A més, està prohibit circular amb bicicletes, patinets i d’altres similars pel passeig marítim.

Altre dels termes i situacions que regula la normativa municipal és respecte a les prioritats de pas. Entre estes, és important assenyalar que els vehicles que circulen per la calçada tindran preferència en les glorietes o quan el carril bici creue la calçada. Ara bé, els vehicles que isquen o accedisquen d’un immoble no tindran preferència sobre els usuaris del carril-bici, voreres-bici i vies ciclistes.

Pel que fa a les velocitats, la màxima permesa per a bicis i patinets elèctrics és de 25km/h quan circulen pel carril bici situat en la calçada o les pistes bici. En la resta de zones autoritzades com la vorera-bici és de 10km/h.

La normativa per a menors també contempla l’obligatorietat d’ús del casc, tant en bici com en patinets, per als menors de 16 anys. I en el cas dels menors de 7 anys hauran anar acompanyats d’un major d’edat. Així mateix, és necessari portar elements reflectants, timbre i llums per la nit – blanc davant i roig darrere –.

Tot el reglament municipal respon a criteris que asseguren el civisme ciutadà i per això està totalment prohibit circular baix els efectes de l’alcohol i les drogues,  fer el cavallet, soltar el manillar, zigzaguejar, fer carreres, agafar-se a altres vehicles, dur passatgers en el patinet i conduir amb auriculars.

Cerca