La Mancomunitat de Municipis de la Safor aprova el seu pressupost per unanimitat

El pressupost per a l’exercici de 2020 augmenta en prop de 450.000€ que es destinaran a la finalització del nou edifici de la Mancomunitat

El Plenari de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, celebrat el dilluns a la seu de la Mancomunitat amb totes les mesures de seguretat, va aprovar per unanimitat el Pressupost de l’any 2020 que ascendeix a la quantitat de 3.539.575,56€.

En aquest pressupost de 2020 es preveu un augment respecte al de l’any 2019 xifrat en 433.311,84€. Aquesta diferència és deguda fonamentalment a l’increment de les despeses en matèria d’inversions, ja que la Diputació de València va atorgar una subvenció del Pla d’Inversions 2020-2021 destinada a la finalització del nou edifici de la Mancomunitat, situat al carrer Ferrocarril d’Alcoi, a Gandia, així com a l’increment de les subvencions atorgades en matèria de Serveis Socials.

Cessió a l’entitat Jezrael

Un dels punts tractats va ser la cessió de l’ús gratuït d’un bé immoble de caràcter patrimonial propietat de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, situat al terme municipal de Gandia, al paratge denominat l’Horteta o la Banyosa, a favor de l’Associació Jezrael, entitat privada sense ànim de lucre amb la finalitat de continuar gestionant el projecte “Endavant”, orientat per al compliment i la reinserció de les persones condemnades judicialment, tant a la pressió com amb condemnes substitutives per treballs comunitaris o similars, de la comarca de la Safor, ja que les finalitats de la dita associació repercuteixen en benefici de tota població de la Safor.

Jezrael és una associació creada per a aportar tot el que està a les seues mans, per a aconseguir un objectiu molt ambiciós: l’acompanyament i seguiment del compliment de les condemnes, i la promoció de la reinserció familiar, social i laboral d’aquestes persones.