La Font d’En Carròs bonificarà l’IBI a famílies nombroses i habitatges sostenibles

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de febrer

L’Ajuntament de la Font d’en Carròs ha anunciat una modificació de l’impost de béns immobles del 25% de la quota íntegra de l’impost per a l’exercici del 2023. Així, s’estableixen dos tipus de bonificacions: per a les famílies amb títol de família nombrosa i per a vivendes amb plaques solars (instal·lades abans de l’1 de gener 2023).

Totes aquelles persones que vulguen gaudir d’aquestes bonificacions hauran de presentar una sol·licitud en l’ajuntament abans del 15 de febrer. A la web municipal es pot consultar tota la informació al respecte de la convocatòria i la documentació que caldrà aportar.