La cuina de l’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva rep una certificació per la gestió de la seguretat alimentària

L’Hospital ha realitzat nombroses actuacions en infraestructures que contribueixen a obtenir aquesta acreditació.

 

La cuina de l’Hospital Lluis Alcanyís ha sigut acreditada amb la norma ISO 22000 pel seu sistema de gestió de la seguretat alimentària. L’objectiu d’aquesta acreditació és el d’harmonitzar, regular i unificar els criteris necessaris per a garantir aliments segurs i de la millor qualitat.

Aquesta acreditació en gestió de seguretat especifica els requisits que han de complir totes les empreses de la indústria d’aliments per a assegurar processos innocus des de la granja o des del seu cultiu fins a la taula.
La norma suposa tenir un adequat control de totes les baules de la cadena productiva de la indústria d’aliments i estableix també, un marc comú per a la implementació d’un sistema eficient per a la gestió de la seguretat alimentària, per la qual cosa comptar amb aquesta acreditació suposa garantir un estàndard internacional de qualitat.

A més de garantir la seguretat alimentària la norma ISO 22000 serveix per a identificar i controlar els riscos amb la finalitat de prevenir qualsevol tipus de contaminació, millora la qualitat dels productes, permet controlar riscos i impactes ambientals i assegura el compliment de la normativa en matèria alimentosa, entre altres avantatges.
La cuina de l’Hospital Lluís Alcanyís ha dut a terme recentment una total renovació de les seues vuit cambres frigorífiques instal·lant equips d’alta eficiència energètica complint també amb la política de reducció de petjada de carboni del centre hospitalari.

També s’ha automatitzat les seues portes d’accés i eixida que eviten el contacte i prevenen de contaminacions, s’ha instal·lat un sistema d’envidrament interior i exterior, dos nous ascensors de distribució de menjar per a les plantes d’hospitalització, s’ha millorat la il·luminació instal·lant tecnologia LED i s’ha adquirit un nou forn i renovat per complet el centre de cocció