La Conselleria es compromet a estudiar l’ampliació de la freqüència del bus Oliva-Gandia abans de licitar el servei definitiu.

L’alcaldessa, Yolanda Balaguer, li va traslladar a la directora general que la situació d’Oliva pel que fa a mobilitat interurbana en transport públic és insostenible

 

La directora general de Transport, Roser Obrer, en una reunió amb l’alcaldessa d’Oliva, Yolanda Balaguer i la regidora de Mobilitat, Ioana Sintimbrean, es va comprometre a estudiar la possibilitat d’ampliar l’actual servei que opera en la modalitat d’un contracte d’emergència.

L’alcaldessa, Yolanda Balaguer, li va traslladar a la directora general que la situació d’Oliva pel que fa a mobilitat interurbana en transport públic és insostenible. A la falta de tren, se li suma les més que insuficients freqüències del servei d’autobusos, amb la consegüent pèrdua d’usuaris. Usuaris que en la seua majoria són població vulnerable: joves, persones majors, amb discapacitat o amb pocs recursos que no disposen de cotxe privat.

També li va traslladar que la ciutadania d’Oliva se sentia discriminada per la recent implantació d’una línia Gandia-València, amb viatges cada hora, per a suplir les cancel·lacions i retards del tren de rodalia, alhora que Oliva només disposa de 6 viatges diaris a Gandia i 5 a València.

Roser Obrer es va comprometre a estudiar la possibilitat d’un nou contracte d’emergència, com l’actual però amb més freqüències, a l’espera de la licitació del servei definitiu, que preveu fins a 15 viatges diaris d’anada i 15 de tornada en dies laborables.

La regidora de Mobilitat, Ioana Sintimbrean, per la seua banda, li va demanar a la directora general que li traslladara al conseller Arcadi España la petició per part de l’Ajuntament d’Oliva de crear i convocar la Comissió de Seguiment del Tren de la Costa, tal com es va comprometre l’anterior consellera en 2018, petició que l’alcaldessa va ratificar, per escrit, al conseller Arcadi España.