Gandia aplica les mesures del Govern per garantir la neteja, recollida d’escombraries i seguretat

El Consell de Ministres ha establit plans per la prestació de serveis essencials com l’atenció als més vulnerables

El consell de Ministres, va aprovar mitjançant Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, mesures excepcionals i urgents relacionades amb la crisi sanitària que complementen i amplien les decisions adoptades en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, on es decretava l’Estat d’Alarma.

Per aquesta raó i des de la publicació del nou decret al BOE, el govern de Gandia ha treballat per adaptar a l’àmbit municipal les disposicions acordades ahir mateix al Consell de Ministres, unes disposicions que han afectat el funcionament habitual de l’Ajuntament i als serveis que es presten de manera que l’alcaldessa de Gandia, Diana Morant, va signar ahir un nou decret on s’enumeren els serveis municipals d’obligatòria prestació durant l’estat d’Alarma.

El document té com a objectius continuar garantint que es presten els serveis en aquesta situació d’estat d’alarma, reforçar els serveis mínims essencials i prestar-los en condicions de seguretat.

Aigua i zones verdes

El decret enumera els serveis presencials com són la Policia, serveis socials essencials, sanitat, cementiri, desinfecció i neteja viària, recollida de residus, manteniment de zones verdes, abastament d’aigua i clavegueram, enllumenat públic, transport públic, gabinet de premsa, o aquelles tramitacions que no puguen realitzar-se mitjançant la modalitat no presencial.

Per una altra, serveis que també són d’obligada prestació però en caràcter de teletreball dels serveis d’atenció telefònica al ciutadà i proveïdors, prevenció de riscos laborals, servei d’informàtica a més de la secretaria general de ple, assessoria jurídica, intervenció, tresoreria, recursos humans i contractació.

La resta d’empleats que es trobaven treballant de manera presencial seguiran fent-ho amb el teletreball com realitzen des de fa dues setmanes mentre que la resta d’empleats als quals els ha estat impossible teletreballar han deixat d’acudir als seus llocs.