Home Actualitat Els caçadors de Xàtiva anuncien quatre batudes de porcs senglars i raboses entre gener i febrer

Els caçadors de Xàtiva anuncien quatre batudes de porcs senglars i raboses entre gener i febrer

Els caçadors de Xàtiva anuncien quatre batudes de porcs senglars i raboses entre gener i febrer

El Club de Caçadors de Xàtiva, titular de l’acotat V10136 ha comunicat a l’Ajuntament les dates de les quatre batudes que tenen previst efectuar al terme de Xàtiva.

Aquestes accions tenen per objectiu controlar el creixement poblacional de porcs senglars i raboses per tal de mantenir-lo o tornar-lo a nivells compatibles amb la conservació de la biodiversitat i la resta dels usos possibles dels espais naturals.

El 12 de gener tindrà lloc la primera batuda a la zona de la Cova Negra; el 20 de gener, a la zona 5 Germans-Serra Grossa; el 27, a la zona Quintana; i el 2 de febrer, a la zona Vernissa.

A les batudes participaran un màxim de 60 caçadors i als ganxos, un màxim de 15.

Tant el consistori com el col·lectiu de caçadors preguen a la ciutadania que tinguen en consideració aquesta informació i que eviten, en la mesura del possible, freqüentar questes zones o les seues rodalies en les dates assenyalades. En cas de fer-ho, extremen les mesures de precaució.