El govern de Carcaixent aprova una revisió a la baixa dels valors cadastrals del municipi

Els nous valors beneficiaran les famílies en casos com sol·licituds de beques o declaracions de la renda, però suposaran una baixada important dels ingressos municipals

Els veïns i veïnes de Carcaixent rebran en els pròxim mesos una notificació molt important: una comunicació del Ministeri d’Hisenda, amb l’actualització dels valors cadastrals dels immobles de la seua propietat.

I és que el govern municipal, en compliment d’un acord unànime del Ple, ha aconseguit que la Gerència Regional de Cadastre elabore una nova ponència de valors cadastrals, de manera que estos s’adaptaran a la realitat actual del mercat immobiliari, deixant enrere els que aprovà el Partit Popular en 2011, propis de l’època de la bombolla immobiliària.

Fi a una situació injusta

Així, les dades de què disposa l’ajuntament suposen que per al conjunt del municipi la suma dels valors cadastrals passa de 869.403.278,70 euros a 578.685.832,90 euros, és a dir, es redueixen pràcticament en una tercera part. Ha costat molt de temps aconseguir aquesta nova ponència, ja que la llei no permetia fer una nova ponència fins que no transcorregueren almenys deu anys des de l’aprovació de l’anterior. Amb tot, des que Compromís és el responsable de la gestió de la hisenda municipal havien sigut múltiples les ocasions en què s’havia posat aquest tema sobre la taula i diverses les gestions fetes davant Cadastre. Ara per fi aquestes gestions han donat fruit, i els valors cadastrals dels immobles de Carcaixent estaran de nou al voltant del 50% del seu valor de mercat, i no, com en alguns casos, fins i tot per damunt.

En paraules de Vicent Lluís Roca, Regidor d’Hisenda, «és una satisfacció poder donar compliment a diversos acords unànimes del ple, i sobretot posar fi a una situació injusta que feia que els ciutadans i ciutadanes de la nostra localitat es veieren perjudicats, per exemple, en les seues declaracions de la renda, accés a beques, i tots aquells processos en què s’haguera de tindre en compte el patrimoni de les unitats familiars». Però Roca alerta que «aquesta decisió comporta també un risc per a les finances municipals, ja que desapareix el marge d’obtindre recursos addicionals a través de l’IBI. De fet, objectivament el municipi s’empobreix, i tot que els serveis de prestació obligatòria hui estan garantits, és previsible una davallada en la recaptació municipal, que molt probablement obligarà en un futur a ajustar les condicions en què es presten determinats serveis».