El Centre Cultural el Teular de Cocentaina millora el seu equipament tècnic

S’ha millorat l’equip de so i s’ha redissenyat l’espai per traure-li major ús

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Cocentaina ha realitzat una inversió al Centre Cultural el Teular de més de 80.000 € per tal de millorar diferents equipaments. En aquest sentit, s’han instal·lat dos columnes d’altaveus «Line Array» als laterals del mateix escenari, que renova el sistema existent anteriorment. El sistema de so s’ha completat amb la instal·lació d’un processador digital i motors que permetran pujar i baixar els altaveus per tal de realitzar les tasques de manteniment amb seguretat. Aquesta dotació comporta una millora notable quant a la qualitat sonora i a la percepció del so per als espectadors.

El regidor de Cultura, Ivan Jover, indica que durant aquest últim mes, a banda de la instal·lació de l’equip de so, s’ha realitzat un intervenció per a adequar l’espai de vora 100 metres quadrats que hi ha tot just davall de l’escenari amb la intenció d’aprofitar-lo. En concret, s’ha construït una escala amb porta d’accés hidràulica, s’han instal·lat diferents punts de llum i s’ha realitzat l’obra per a col·locar, en un futur, un elevador. La idea és aprofitar aquest espai preferentment per a emmagatzemar l’equipament escènic que s’usa en les diverses actuacions.