Home Actualitat El CEIP Francesc Carròs forma al seu alumnat en Diversitat Sexual

El CEIP Francesc Carròs forma al seu alumnat en Diversitat Sexual

El CEIP Francesc Carròs forma al seu alumnat en Diversitat Sexual

Queda finalitzat el projecte «Aprenent a ser lliures» dissenyat per la psicòloga Olga Redondo en el qual s’han realitzat dinàmiques sobre diversitat sexual, sent així les primeres generacions d’estudiants que han estat educats en diversitat sexual.

Tot aquest projecte ha estat recolzat econòmicament des de la Regidoria d’Educació i recolzat i impulsat per Quina Barba, directora del CEIP Francesc Carròs, que va creure fermament en la necessitat d’educar a l’alumnat en diversitat sexual.

Les dinàmiques han consistit en la construcció d’un personatge amb identitat pròpia, sent tot aquest procés sotmès sempre a debat i reflexió sobre la llibertat, identitat, rols i estereotips. Cada estudiant va prendre una decisió individual sobre una característica de la identitat del personatge, donant com a resultat una identitat única, simbolitzant així el mateix sentit d’aquesta, és a dir, la suma de característiques individuals que resulten en un tot.

El resultat de les dinàmiques ha estat un vincle de l’alumnat amb la identitat del personatge creat, que va concloure en unes jornades de convivència on cada classe va exposar els valors apresos i la identitat construïda amb la resta d’alumnes.

Cal destacar la importància i rellevància de ser pioners a educar en diversitat sexual des de nens de 3 fins a 12 anys, ja que educar en diversitat sexual també ho és en llibertat, creant un marc preventiu de conductes discriminatòries, promovent la diferència, valors d’empatia i respecte, propiciant així una cultura lliure d’estereotips i rols.