Home Actualitat El camí la Font a Oliva passa a ser de la Diputació de València

El camí la Font a Oliva passa a ser de la Diputació de València

El camí la Font a Oliva passa a ser de la Diputació de València

Ja és una realitat que el camí de la Font a Oliva ha estat reconegut i assumit per la Diputació de València. El tram des de Beniarjó fins a Oliva (passant per La Font d’en Carròs) es reconeix ara amb la denominació CV-683.

El passat dijous 4 d’abril va eixir publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana, amb la classificació de vials i la titularitat de cada vial, aprovat mitjançant el DECRET 46/2019, de 22 de març, del Consell.

En l’annex 1 de l’esmentat decret es recull la carretera CV-683 Beniarjó – Oliva (per la Font d’en Carròs) com a carretera de titularitat de la Diputació de València. Es modifica el tram final incloent el camí existent entre la Font d’en Carròs i Oliva.

L’assumpció efectiva de les competències i responsabilitats en matèria de conservació i explotació de les vies recollides en aquest catàleg es produeix de forma immediata l’endemà de l’entrada en vigor d’aquest decret.