Alcoi inicia un pla per a afavorir la igualtat LGTBI+

Les primeres reunions seran amb els col·lectius implicats i els diferents departaments de l’Ajuntament

L’Ajuntament d’Alcoi, tal com marca la llei LLEI 23/2018, de 29 de novembre de la Generalitat, d’Igualtat de les persones LGTBI ha començat l’elaboració del Diagnòstic de la situació.

Aquest projecte té com a objecte analitzar la situació actual de les persones LGTBI en el municipi, com a actuació prèvia a l’elaboració del Pla Municipal, que aposte per la igualtat real dels drets de les persones pertanyents al col·lectiu i es desenvolupen programes educatius, socials i culturals que lluiten contra tota forma de discriminació, de manera integral en la localitat.

El diagnòstic és essencial per a determinar l’estat en el qual es troba l’entitat objecte d’estudi i la detecció de les problemàtiques existents.

Futures polítiques

Aquesta etapa de diagnòstic és fonamental per a la preparació de futures polítiques i accions encaminades a la igualtat real dels drets de les persones pertanyents al col·lectiu LGTBI.

El procés de diagnòstic es realitzarà tant en l’àmbit institucional com social, implicarà articular diferents tècniques per a recollir i analitzar la informació des d’un prisma qualitatiu i quantitatiu.

En primer lloc l’empresa adjudicatària ‘Sequoia’, es reunirà amb els col·lectius implicats, els diferents departaments de l’Ajuntament i per conèixer l’opinió de tota la ciutadania.

Realitat LGTBI

Amb aquest projecte s’elaborarà un diagnòstic fidel de la realitat del municipi que permeta determinar l’estat en el qual es trobe l’entitat respecte als drets de les persones LGTBI, les percepcions socials, conductes discriminatòries, polítiques implementades i principals necessitats, que establisquen les realitats, així com la detecció de les problemàtiques existents en l’àmbit municipal, els seus punts forts i els reptes als quals s’enfronta.

A més es busca fomentar la participació social, la implicació dels diferents agents clau d’interés relacionats, així com difondre els drets de les persones LGTBI entre tots els col·lectius i persones residents a Alcoi.

Per a finalitzar el procés participatiu, i per a reforçar la idoneïtat del diagnòstic i del futur Pla d’Acció; es durà a terme una Taula de treball amb la finalitat de conèixer i avaluar les pràctiques proposades en relació amb el col·lectiu LGTBI, així com les metodologies utilitzades per a la implementació de les polítiques i accions corresponents.

Així mateix, per acabar aquesta fase del procés participatiu del diagnòstic, s’elaborarà un informe amb les idees, propostes i conclusions que s’exposen en el procés participatiu.

Anàlisi

En el diagnòstic es tindrà present la normativa vigent, la relació dels òrgans-estructures existents, la informació extreta dels processos de participació social, la perspectiva del personal tècnic, la valoració dels coneixements i capacitació del personal tècnic, els plans estratègics, programes, projectes, accions i polítiques desenvolupades al municipi, etc.

D’aquesta manera i des de la generació i anàlisi d’informació es tractarà d’aconseguir una visió global basada en l’anàlisi dels elements que tant per part de l’Administració local com per part de la iniciativa social i persones a títol individual, configuren les realitats hui dia sobre la situació respecte a la igualtat social de les persones LGTBI+.

Es tractarà d’una imatge real que abraçarà tan l’anàlisi de les accions i els reptes institucionals com les problemàtiques i les necessitats expressades per les persones d’Alcoi.