Home Gandia Ajudes per a l’incendi d’agost: Gandia 1,8 milions, Llutxent 71.000 euros i Pinet 78.000

Ajudes per a l’incendi d’agost: Gandia 1,8 milions, Llutxent 71.000 euros i Pinet 78.000

Ajudes per a l’incendi d’agost: Gandia 1,8 milions, Llutxent 71.000 euros i Pinet 78.000

Els diners hauran d’anar a actuacions de reparació dels danys en les infraestructures i béns de titularitat pública, dels quals hagen pogut patir les instal·lacions i infraestructures agràries o d’altres sectors econòmics diferents dels forestals

El ple del Consell ha aprovat aquest divendres les bases reguladores de les ajudes per un total de dos milions d’euros per a accions dirigides a pal·liar els danys produïts pels incendis forestals produïts per l’incendi forestal de Llutxent a l’agost de 2018, que va aconseguir la Safor.

Les ajudes tindran la següent distribució: Barx (12.140,77 euros), Gandia (1.801.138,39 euros), Llutxent (71.433,83 euros), Pinet (78.264,98 euros) i Quatretonda (1.340 euros).

Les ajudes hauran d’anar destinades a actuacions de reparació dels danys en les infraestructures i béns de titularitat pública, dels quals hagen pogut patir les instal·lacions i infraestructures agràries o d’altres sectors econòmics diferents dels forestals.

També hauran d’anar destinades a pal·liar els danys a béns mobles i immobles de persones físiques o jurídiques que no estigueren coberts pel sistema d’assegurances. No seran subvencionables, conformement a aquest decret, les actuacions dirigides a noves infraestructures i béns públics, a noves infraestructures agràries ni a la construcció de nous immobles o la millora d’aquests.

El pagament de les quanties atorgades als ajuntaments es realitzarà mitjançant el deslliurament anticipat del 100% de l’import de l’ajuda, una vegada comunicada i acceptada aquesta.

Els imports, que tindran la consideració d’ajudes directes, s’hauran de destinar exclusivament a la realització, per part dels ajuntaments, d’actuacions per a pal·liar els danys produïts pels incendis forestals, de conformitat amb les valoracions presentades.

Respecte als danys produïts en béns mobles i immobles de persones físiques i jurídiques, es contempla, per destrucció total de l’habitatge, fins al 100% dels danys valorats, sense que es puguen superar 15.120 euros, si és habitatge habitual, i 12.118 euros, si és habitatge no habitual.

Per danys que afecten les estructures de l’habitatge, fins al 50% dels danys valorats, sense que es puguen superar 10.320 euros, si és habitatge habitual, i 8.974 euros, si és habitatge no habitual.

Per danys que no afecten les estructures de l’habitatge, fins al 50% dels danys valorats, sense que es puguen superar 5.160 euros, si és habitatge habitual, i 4.062 euros, si és habitatge no habitual.

Per danys en l’equipament personal i domèstic bàsic de l’habitatge, una quantitat corresponent al cost de reposició o reparació dels estris afectats, que no podrà ser superior a 2.580 euros, si és habitatge habitual, i a 1.474 euros, si és habitatge no habitual.

La Generalitat efectuarà un control de les actuacions de reparació dels danys que consistirà en la realització d’una anàlisi de camp sobre un mínim del 5% de les sol·licituds presentades i del 5% del volum sol·licitat, seleccionades mitjançant un procediment aleatori corregit per criteris de factors de risc.