Home Actualitat El 70% dels desplaçaments a Cullera són a peu o en bicicleta i la converteixen en una ciutat sostenible

El 70% dels desplaçaments a Cullera són a peu o en bicicleta i la converteixen en una ciutat sostenible

El 70% dels desplaçaments a Cullera són a peu o en bicicleta i la converteixen en una ciutat sostenible

Un estudi de la Universitat Politècnica de València determina que la majoria dels trajectes tenen com a destinació la zona centre i l’estació de Renfe

El 70% dels desplaçaments que s’efectuen dins de Cullera s’efectuen a peu o en bicicleta. És un dels resultats més destacables que llança l’avanç del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) dissenyat per la Universitat Politècnica de València per al consistori.

Així, el 59 % dels trajectes es fan a peu, mentre que el 10 % dels usuaris opta per la bicicleta com a mitjà de transport. Percentatge este últim fins i tot superior a l’ús de les motocicletes (5 %) o al de l’autobús de línia, que se situa per davall del 5 %.

El 24 % dels veïns preferix utilitzar el cotxe, però majoritàriament per a trajectes llargs fora del municipi o entre punts allunyats d’este. La majoria dels conductors admet que deixa aparcat l’automòbil si ha de moure’s per zones pròximes.

Origen i destinació

D’acord amb el citat estudi, la majoria dels desplaçaments tenen com a origen el barri de la Bega, la zona centre i el barri de Sant Antoni, mentre que els principals punts de destinació són el centre de la ciutat, l’estació de Renfe i Sant Antoni.

Cal assenyalar que entre les múltiples rutes de desplaçaments que s’han constatat per part de l’avanç del PMUS, una de les de major ús és la que va des de la zona centre fins a l’estació de trens, situada en l’entrada nord per l’N-332 i bastant allunyada del nucli urbà.

Precisament, els enquestats estimen que el recorregut fins a l’estació de trens és un dels de major perillositat per a vianants i usuaris de la bicicleta, per la qual cosa reclamen mesures que milloren la seguretat. Cal tindre en compte que l’enquesta es va efectuar abans de l’inici de la construcció del nou carril bici que unix Renfe amb la platja o la de la nova vorera del carrer Sueca per garantir que els vianants puguen arribar a l’estació amb seguretat.

Les dades de l’avanç del PMUS es basen en una enquesta efectuada pel consistori de forma presencial i via internet a més de 400 persones amb representativitat de tots els barris i pedanies del municipi, que s’ha dividit en les següents zones: Bonavista, Bulevar, Centre, Brosquil, Dosser/Far, Marenyet, Racó, Raval de Sant Agustí, La Bega, Renfe, Sant Antoni i Mareny de Sant Llorenç.

De l’estudi es desprén que la mobilitat en el municipi és de proximitat i de recorreguts relativament curts en la zona en la qual es residix i s’establixen una sèrie d’objectius per a tractar de millorar la mobilitat en el municipi.

Fonamentalment, es pretén garantir que tots els ciutadans tinguen opcions de transport, siga quina siga la seua elecció de mitjà de desplaçament; millorar la protecció i la seguretat viària; reduir els nivells de contaminació i el consum d’energia; millorar l’eficiència i rendibilitat del transport de persones i mercaderies i, finalment, contribuir a millorar l’atractiu i qualitat ambiental en l’àmbit urbà i el disseny d’una ciutat en benefici dels ciutadans, l’economia i la societat en el seu conjunt.

Mesures

Entre algunes de les mesures recomanades i que ja són efectives en el municipi, els experts dictaminen la necessitat de crear vies segures per a vianants i bicicletes, la pacificació del trànsit mitjançant la reducció a 30 per hora de la velocitat en el nucli urbà o el redisseny d’alguns carrers per a donar més protagonisme i seguretat als vianants o a mitjans sostenibles com ara la bicicleta.