Home Actualitat S’inicien els tràmits per a l’obertura d’una fossa comuna del Cementeri de Paterna on hi ha enterrades cinc persones d’Oliva

S’inicien els tràmits per a l’obertura d’una fossa comuna del Cementeri de Paterna on hi ha enterrades cinc persones d’Oliva

S’inicien els tràmits per a l’obertura d’una fossa comuna del Cementeri de Paterna on hi ha enterrades cinc persones d’Oliva

L’Ajuntament d’Oliva i la Diputació de València col·laboren amb l’associació
FAMILIARS DE VÍCTIMES DEL FRANQUISME DE LA FOSSA COMUNA 100 DE
PATERNA per a recuperar i identificar els cossos de l’esmentada fossa 100 on hi ha soterrades 25 persones, cinc de les quals són d’Oliva.

L’associació memorialista, constituïda a Oliva, i la Diputació de València estan
treballant amb la intermediació i suport de l’Ajuntament d’Oliva per fer possible
la recepció d’una subvenció destinada a l’exhumació i identificació dels cossos
d’aquests represaliats.

El regidor de Memòria Democràtica de l’Ajuntament d’Oliva, Josep Escrivà, ha
iniciat la intermediació de l’acord amb la Diputació de València per exhumar a
les 25 víctimes del franquisme que jauen en la fossa 100 del cementeri de
Paterna on hi ha documentats cinc veïns d’Oliva, que juntament amb dotze de
Gandia, set de Piles, dos de Xeresa , un de Xeraco i un de Xàtiva, van ser
afusellats el 2 de novembre de 1939, set mesos després que finalitzara la
Guerra Civil.

L’acord s’ha pogut assolir després de diverses reunions celebrades tant a la
seu de la Diputació de València com a l’Ajuntament d’Oliva, on s’han estudiat
totes les vies possibles per obtenir el finançament necessari per a executar els
treballs arqueològics i forenses.

Josep Escrivà, vol agrair en nom de tota la corporació l’esforç, recursos i la
gran voluntat que està prestant el diputat de Memòria històrica Ramiro Rivera
García, que ens va rebre el 6 d’agost a la seu de la Diputació de València, amb
el tècnic de Memòria democràtica, Paco Sanchis, i la cap del servei de
Memòria Històrica, Belén de Miguel Martínez.

En una posterior reunió celebrada a l’Ajuntament d’Oliva, hi van assistir David
González, alcalde d’Oliva; Josep Escrivà, regidor de Memòria democràtica;
Matias Alonso, coordinador de Grup Recuperació de la Memòria Històrica i
assessor de la Diputació en matèria de Memòria Històrica; Paco Sanchis,
tècnic de la Diputació i els membres de la junta directiva de l’Associació deFAMILIARS DE VÍCTIMES DEL FRANQUISME DE LA FOSSA COMUNA 100 DE PATERNA: Teresa Llopis, presidenta; Joana Frau, tresorera i Rosario Laporta, secretària.

En l’esmentat acord, l’Ajuntament d’Oliva s’ha compromés a prestar l’assessorament administratiu, suport institucional i seguiment de l’evolució de la tramitació de les tasques arqueològiques, antropològiques i d’identificació de les víctimes. Per altra banda, amb la Diputació, s’ha establert una línia d’ajudes nominatives que aniran a càrrec de l’anomenada administració supramunicipal i es destinaran a dur endavant un pla de treball plurianual que cobrirà les dues primeres fases que comprenen els treballs d’excavació i identificació dels cossos soterrats en la fossa 100 del cementeri de Paterna.

Està previst que els treballs arqueològics corresponents a la primera fase, que portarà a cap l’Associació Científica ArqueoAntro, comencen a principis de novembre de 2019 i s’allarguen fins a les primeres setmanes del mes de desembre. La segona fase s’executarà durant l’any vinent.

L’Associació Fossa 100 té com a principals objectius exhumar, identificar i reubicar els cossos dels seus familiars. En aquesta línia, la Regidoria de Memòria democràtica de l’Ajuntament d’Oliva treballarà braç a braç amb l’associació fins a poder soterrar els cossos de forma digna, on la voluntat dels seus familiars encomane, així mateix reconéixer a les víctimes amb l’objectiu de reparar-les d’acord amb els principis de la veritat, la justícia i la reparació i així augmentar les garanties de no repetició que proposa el Consell de Drets
Humans.