Simat destinarà bona part del seu pressupost a la renovació de la xarxa de l’aigua, clavegueram i dipòsit de l’aigua potable

L’Ajuntament de Simat de la Valldigna va aprovar els pressupostos municipals per al 2020 en el ple celebrat el passat dilluns 27 de gener amb cinc vots a favor i cinc abstencions. D’esta manera, el municipi dedicarà gran part del pressupost, és a dir, 80.000 euros a la renovació de la xarxa de l’aigua, clavegueram i dipòsit de l’aigua potable.

Per la seua banda, uns 49.000 euros aniran destinats a la Mancomunitat de la Valldigna, convertint-se en el municipi que més diners inverteix, tot i que és el que millor pot rendibilitzar eixa inversió. Algunes de les actuacions que estan realitzant-se amb estos diners amb vocació de continuïtat, són la contractació de dos administratius, una fisioterapeuta, un tècnic superior, una tècnica de joventut, en animació sociocultural, a més de la posada en marxa d’una brigada forestal i una empresa de serveis forestals.

Pel que fa a benestar social, durant este any, es destinaran 35.000 euros a Serveis Socials i al Servei Especialitzat d’Atenció a la Família i la Infància i altres 4.000 euros per enllestir i posar en pràctica el Pla Municipal d’Igualtat signat en desembre de 2019 amb una consultora d’Igualtat amb l’objectiu de millorar les condicions de conciliació de la vida laboral, familiar i personal en tots els àmbits de l’administració local i del municipi, l’accés a protocols de salut laboral i per a la prevenció de l’assetjament per raó de sexe i la formació en igualtat, comunicació i llenguatge no sexista.

Respecte a Medi Ambient i Cultura s’augmenten les partides amb 5.000 euros cadascuna, és a dir, un increment de 3.000 euros respecte al 2019 per a actuacions de caràcter mediambiental i agrícola. A més, es destinaran 25.000 euros a l’adquisició d’una bàscula de pesatge d’ús agrícola per a camions amb la finalitat de desenvolupar un sistema d’autoservei perquè el llaurador o llauradora puga pesar el seu producte i, així, evitar el pesatge irreal. Per altra banda, s’invertiran 4.000 euros en l’adquisició de desbrossadores i 4.500  per a comprar terrenys confrontats amb el parc del Riu Vaca i, d’esta manera, ampliar l’espai recreatiu i una parcel·la en la pujada del dipòsit de l’aigua potable per a millorar l’accés.

Quant a turisme, el municipi dedicarà 5.000 euros a accions de promoció turística i altres 6.000 per a inversions. Una de les propostes més exitoses de la regidoria de Turisme és l’encontre de gastronomia monàstica que augmenta en 2.000 euros.

Per últim, Simat ha invertit 24.000 euros  per a la realització d’informes sobre el Pla de Minimització d’Impactes i 20.000 euros per a millorar estructures del Poliesportiu Municipal.