Obert el termini d’admissió de l’alumnat del curs 2020-21 de les Escoletes municipals de Gandia

La presentació de les sol·licituds i documentació es realitzarà preferentment de forma electrònica

La regidora delegada d’Educació, Carmen Fuster ha informat aquest matí que el pròxim 25 de maig s’obri el termini per presentar les sol·licituds per a la inscripció dels nens i nenes a la Xarxa d’Escoles Infantils Municipals (EIM) per al curs 2020- 2021. Podran sol·licitar la inscripció tots els pares, mares i tutors/es de xiquets i xiquetes nascuts entre el 2018 i el 2020.

La presentació de les sol·licituds i documentació es realitzarà preferentment de forma electrotònica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Gandia del 25 de maig fins al 5 de juny. Es realitzarà des de casa, en línia i en cas de no tenir sistemes de verificació d’identitat per a la seu electrònica, cal sol·licitar cita prèvia al correu: educacio@gandia.org o telefonant al 96 295 96 60. Cada persona sol·licitant ha de formular una única sol·licitud i adjuntar la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades.

Les llistes provisionals d’admesos es podran consultar del 15 al 19 de juny, al web municipal-àrea d’Educació-apartat Escoles Infantils Municipals. Les reclamacions, si és el cas, es presentaren pels mateixos mitjans que la sol·licitud d’admissió del 15 al 19 de juny.

Les reclamacions es resoldran per Decret d’Alcaldia d’aprovació de les llistes definitives. Les llistes definitives d’admesos podran consultar-se el 29 i 30 de juny al web municipal-àrea d’Educació-apartat Escoles Infantils Municipals. Els alumnes no admesos es queden en llista d’espera per ordre de puntuació.
L’aparició dels noms dels xiquets / xiquetes en les llistes definitives no comporta la confirmació de la plaça, cal formalitzar la matrícula o en cas contrari es perdrà aquella.

La formalització de la matrícula serà des de l’1 al 8 de juliol, i caldrà enviar imprés de formalització de matrícula a través de la seu electrònica o al correu indicat per a l’admissió.

La informació completa del procés d’inscripció i admissió es troba en els següents enllaços: valencià – castellà.

Sobre el procés d’admissió, la regidora delegada d’Educació, Carmen Fuster ha afirmat que «aquest procés garanteix l’accés al sistema educatiu amb la major transparència i eficàcia possible» i ha incidit que aquest any i a causa de la crisi sanitària, tots els centres educatius, des d’infantil a batxillerat, han establert normes per poder atendre tot l’alumnat, ja que el procés d’admissió aquest any es realitzarà per mitjans telemàtics i la presentació de la documentació serà substituïda per una declaració responsable que serà comprovada en tot el que possible.