L’Ajuntament de Xeresa becarà a quatre estudiants durant els mesos d’estiu

Amb “Xeresa et beca” 4 joves estudiants treballaran durant els mesos de juliol i agost

Des del moment que es va conèixer que la Diputació no anava a treure la beca per a estudiants “La Dipu et beca”, l’Ajuntament de Xeresa va començar a treballar en una alternativa homologa, i per això, ha aprovat el programa “Xeresa et beca”. La beca tindrà una duració de 2 mesos, juliol i agost. Estarà pagada amb recursos propis de l’Ajuntament i comptarà amb 4 places.

S’ha realitzat un estudi de les necessitats per departaments de l’Ajuntament i així determinar en quins àmbits s’ha de convocar les beques per a que siguen beneficioses per a l’Ajuntament i per al poble. Aquest estudi ha portat al consistori a convocar les següents beques:

2 beques per a l’area d’educació. S’ha col·laborat amb el CEIP Sant Antoni de Padua i s’ha arribat a la conclusió de que és necessari reforçar els xiquets i xiquets que no han pogut seguir el procés educatiu a causa de la pandèmia de la COVID-19. És a dir, dos estudiants d’aquest àmbit donaran classes de reforç a aquest alumnat que més ho necessita.

1 beca per a l’area administrativa. En aquest cas es buscarà reforçar el personal de l’Ajuntament, principalment el departament d’AODL (agent d’ocupació de desenvolupament local) realitzant tasques administratives amb les subvencions dels plans d’ocupació.

1 beca per a l’area de serveis socials. La finalitat d’aquesta beca serà la d’atendre a la gent major o amb diversitat funcional en el seu dia a dia.

Es podrà conèixer més detall d’aquestes beques a les bases que es penjaran al portal de transparència de l’Ajuntament de Xeresa.