La Font subvenciona les vacunes no incloses en el sistema de salut pública

Les ajudes van destinades per a la vacunació contra el Rotavirus (Rota Teq o altres), Meningococo B (Bexsero o altres) Meningitis ACWY (Nimenrix o altres) i Papil·loma humà (Gardasil, Cervarix o altres).

L’Ajuntament de la Font d’en Carròs ha tornat a convocar les  ajudes econòmiques per a l’adquisició de vacunes que no estan cobertes pel sistema de salut pública i, en concret, les referides al Rotavirus (Rota Teq o altres), Meningococo B (Bexsero o altres) Meningitis ACWY (Nimenrix o altres) i Papil·loma humà (Gardasil, Cervarix o altres).

Les ajudes consistiran en una quantitat fixa equivalent al 50% del cost de la vacuna amb un màxim de 50,00 euros per dosi de cada vacuna.

El termini de presentació de les sol·licituds serà des de la publicació en el Tauler d’edictes de l’Ajuntament i en la seu electrònica de la pàgina web oficial de l’Ajuntament i fins al 30 de novembre de 2022.