Entren en vigor noves mesures sobre l’ús de la mascareta de cara a la temporada estival

Des hui dilluns 12 d’abril, entren en vigor les noves disposicions establides per la Generalitat Valenciana entorn l’ús de la mascareta en espais públics

 

Les últimes actualitzacions entorn d’aquesta mesura sanitària d’obligatori compliment estan generant autèntics maldecaps en la població que, si bé s’ha acostumat al seu ús diari, ja comença a estar cansada el que provoca actituds irresponsables cada vegada més freqüents. L’arribada del bon temps i els mesos de calor, no facilita el seu compliment sent una excusa per a obviar el seu ús, a pesar que l’empatia social hauria d’estar per damunt dels interessos personals. Des d’aquest dilluns 12 d’abril, entren en vigor les noves disposicions establides per la Generalitat Valenciana entorn d’aquesta mesura.

 

Modificacions que entren en vigor

La publicació arreplega les últimes especificacions de la Generalitat en relació a l’ús de la mascareta en l’àmbit autonòmic. Una actualització que parteix de la normativa ja existent (i que el Consell pot modificar en qualsevol moment amb la finalitat de prevenir i contenir la pandèmia) però que inclou xicotetes alteracions de cara a l’època estival.

Obligatorietat d’ús de la màscara en persones de sis anys d’ara en avant: En la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat. En mitjans de transport aeris, marítims (llevat que es troben dins de les seues cabines), autobusos, ferrocarril, transports públics i privats de vehicles de fins a nou places (persona que condueix inclosa) si els ocupants no conviuen en el mateix domicili.

Les excepcions en els postulats anteriors són: Persones que patisquen algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada pel seu ús o que, per la seua situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per a llevar-li-la o presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.

Tampoc és exigible per a l’exercici d’esport individual (no col·lectiu) a l’aire lliure, ni en els supòsits de força major o quan, per la pròpia naturalesa de les activitats, l’ús de la màscara resulte incompatible. S’igualen a l’esport individual les activitats, a l’aire lliure i en solitari, que suposen un esforç físic de caràcter no esportiu mantenint una distància mínima de 1,5 metres amb persones no convivents

Activitats compatibles amb l’ús de la màscara: El passeig pels accessos a platges, llacs i altres entorns naturals. També a la vora del mar i en els entorns pròxims a aquests. En els vestuaris de piscines públiques o comunitàries, excepte a les dutxes i mentre es romanga a l’interior o en l’exterior d’un establiment hostaler fora dels moments estrictament necessaris per a menjar i beure. És a dir, la tertúlia i sobretaula s’ha de realitzar amb la mascareta posada.

Activitats incompatibles amb l’ús de la màscara: El bany en el mar, llacs, embassaments, rius i piscines exteriors o cobertes. Tampoc és obligatòria en la pràctica d’esports aquàtics o en el seu entorn, durant els períodes de descans abans o després del bany. En el cas de la permanència en platges, rius o llocs similars en l’exterior, la mascareta podrà no utilitzar-se sempre que la persona no estiga deambulant i es mantinga en un punt determinat mantenint la distància mínima d’1.5 metres amb la resta de persones. Si està en un grup, aquest no puc excedir el màxim permès (6 persones i amb distància entre si, si no són convivents) En el cas de piscines cobertes o en el cas que aqueix descans es realitze a bord d’embarcacions, només s’entendrà per període de descans l’estrictament necessari entre intervals d’activitat.

Altres activitats que permeten la seua no utilització són durant el rescat de socorristes o equips d’emergències en el moment d’accedir al mig aquàtic i en els moments estrictes per a menjar o beure en els llocs autoritzats.

L’incompliment d’aquesta normativa posseeix les seues sancions associades, subjectes al procediment de l’activitat inspectora i al règim específic establit pel Consell en el Decret llei 11/2020 els incompliments de les disposicions reguladores dels mesures de prevenció davant la COVID-19